IMG_4007 (Large)ALBLASSERDAM – De volledige Alblasserdamse gemeenteraad is woensdagavond 26 februari akkoord gegaan met het collegevoorstel om geld beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe sporthal op het korfbalveld van CKC Kinderdijk in Alblasserdam. Wel stelden raadsleden een aantal eisen zoals goede communicatie met de buurt, instandhouding van de zondagsrust en respect voor flora en fauna tijdens de bouw.

CKC Kinderdijk en KDO willen in samenwerking met Woonkracht10 en de gemeente een nieuwe sporthal bouwen op het korfbalveld aan de Groen van Prinstererstraat en hebben hiervoor een plan klaarliggen dat door de belastingdienst goedgekeurd is. Het college van burgemeester en wethouders stelde aan de raad voor om het plan financieel te steunen. Concreet werd er gevraagd om een budget van 130.000 euro beschikbaar te stellen ter voorbereiding en begeleiding om de Sporthal Molenzicht te kunnen bouwen. Verder werd aan de raad gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 90.620 euro aan de Stichting Sportpark Molenzichthal voor de komende 40 jaar.

Geld
Dit bedrag bestaat uit een gebruiksvergoeding voor het bewegingsonderwijs en een investeringssubsidie. Tot slot vroeg het college aan de raad om 250.000 euro beschikbaar te stellen als eenmalige bijdrage aan de Stichting Sportpark Molenzichthal. De grond onder de te bouwen sporthal zal worden verkocht voor een verwacht bedrag van € 500.000,- aan de stichting, die na de realisatie van de bouw de sporthal inclusief de grond zal verkopen aan de woningbouwcorporatie.

Hal komt er waarschijnlijk
De volledige gemeenteraad kon met het collegevoorstel instemmen. Daarmee lijkt de sporthal er zo goed als zeker te komen. Buurtbewoners gaven eerder aan dat ze willen dat de hal elders wordt gebouwd, omdat zij vrezen dat het uitzicht vanuit hun woning beperkt wordt en dat zij overlast gaan ondervinden van de hal. Raadsleden riepen op goed met elkaar te communiceren.

Woonkracht10
Om het plan financieel rond te krijgen, is woningcorporatie Woonkracht10 bij het project betrokken. Nadat de hal is gebouwd door de Stichting Sportpark Molenzicht koopt Woonkacht10 de hal op en verhuurt vervolgens de hal aan de stichting. De stichting onderhoudt en exploiteert de sporthal in eigen beheer en verhuurt de hal tegen gebruiksvergoedingen aan de gemeente ten behoeve van bewegingsonderwijs, aan CKC en KDO voor hun eigen sportactiviteiten en beperkt aan derden.

Voorzieningenniveau
Wim van den Herik, vestigingsdirecteur bij Woonkracht10, lichtte eerder toe waarom Woonkracht meedoet met de plannen: “Woonkracht10 heeft belang bij een goed voorzieningenniveau in Alblasserdam en specifiek in de wijk Kinderdijk, omdat daar veel huurders wonen. De woningen blijven beter verhuurbaar met een adequaat voorzieningenniveau.”

30 huurwoningen
Daarnaast heeft Woonkracht10 volgens Van den Herik een volkshuisvestelijk belang. Op de achterblijvende locaties (zowel huidige kantinelocatie CKC Kinderdijk als huidige KDO-locatie) wil Woonkracht10 in totaal circa dertig sociale woningen realiseren. “Daar is op dit moment enorm veel behoefte aan. De huidige locatie van KDO hadden we al in bezit, waardoor we de verplichting hadden om KDO te compenseren voor haar huidige hal,” aldus de vestigingsdirecteur.

Dit bericht wordt later nog verder aangevuld.

IMG_4007 (Large)

IMG_4008 (Large) IMG_4010 (Large)