jgr fotoALBLASSERDAM – De politieke partijen in Alblasserdam zijn druk bezig voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. De Jeugdgemeenteraad (JGR) zet zich ook in, maar op haar eigen manier. Zo komt er binnenkort een folder met daarin kort en krachtig de standpunten over jeugdthema’s van alle partijen die meedoen met de lokale verkiezingen. Pakketten aan verkiezingsprogramma’s worden omgetoverd tot een paar bladzijden met de belangrijkste informatie voor jongeren.

Folder
Met de folder hoopt de Jeugdgemeenteraad jongeren in Alblasserdam bewust maken van hun stemrecht. Dominique de Korte, lid en penningmeester vertelt: “Tevens wordt hiermee benadrukt dat de JGR nog altijd een volledig onafhankelijk adviesorgaan is. Wij geven op deze manier alle partijen de kans om zich te profileren.”

Enquête
Verder publiceert de JGR in maart een online enquête over verschillende onderwerpen die met Alblasserdam te maken hebben. Voorzitter Kirsten Deelen zegt hier over: “De gemeenteraadsverkiezingen zien wij als een nieuwe start. Dit jaar willen we ons inzetten voor onderwerpen die in de enquête terugkomen zoals het Lammetjeswiel en het openbaar vervoer. We hopen hierdoor meer zichtbaar te zijn in de gemeenteraad.”

Jeugddebat
Tot slot wordt er een jeugddebat georganiseerd voor de Alblasserdamse basisscholen in het gemeentehuis. Leerlingen uit groep 7/8 laten hun stem horen over bijvoorbeeld verkeersveiligheid voor jonge fietsers, verplicht overblijven op school en een verbod op energiedrankjes. Door het debat maken de kinderen kennis met de lokale politiek. “De kloof tussen jeugd en gemeenteraad wordt nog meer verkleind door de aanwezigheid van een aantal raadsleden,”  aldus De Korte.

Meer informatie over de Jeugdgemeenteraad is te vinden op www.jgralblasserdam.nl .