Noord en Landzigt trosgebouw tros tros-gebouw alblasserdamALBLASSERDAM – De Stichting Groene Long wil dat twee oude platanen langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam niet gekapt worden. Vorige maand heeft de gemeente een vergunning verleend aan Ontwikkelaar Reuvers Bouw en Ontwikkeling voor het kappen de beide bomen bij het TROS-gebouw langs de dijk. Het is de bedoeling dat op het stuk grond langs de dijk twintig nieuwe woningen worden gebouwd. Het kappen van de twee bomen en het vervolgens herplanten van twee andere bomen, scheelt de ontwikkelaar zo’n 23.000 euro aan kosten.

Voorgevel en bomen
In het woningbouwproject ‘Noord en Landzigt’  komen zeven dijkwoningen, vijf polderwoningen en acht woningen in het TROS-gebouw. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de platanen en de gevel van het 132 jaar oude gebouw zouden blijven staan. Begin december liet wethouder Verheij echter aan de gemeenteraad weten dat de ontwikkelaar een dringend beroep had gedaan op de gemeente om de bestaande afspraken aan te passen, omdat de bouwer anders niet zou kunnen starten met het woningbouwproject. Het ging hierbij onder meer om het verzoek om de platanen te mogen kappen en de oude voorgevel niet te restaureren, maar te herbouwen. Daar werd mee ingestemd.

Verantwoordelijk
“De Stichting Groene Long voelt zich verantwoordelijk voor het groen in de wijk en voor de twee oude bomen in het bijzonder. Wij zijn daarom onaangenaam verrast door deze verlening en hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning,” vertelt Peter van Driel, voorzitter van de Groene Long.

500 jaar oud
De Stichting vindt dat de grote, oude platanen ‘beeldbepalend” zijn voor de dijk en de infrastructuur van Alblasserdam. Van Driel: “Het groen langs de dijk is al schaars en daarom is het onbegrijpelijk dat de gemeente Alblasserdam, die het groen en behoud daarvan hoog in het vaandel heeft staan, haar medewerking verleent aan dit desastreuze plan. Zeker gezien het feit dat de kap een zuiver financieel motief heeft. De bomen kunnen voor een relatief klein bedrag blijven staan. Dat is technische gezien prima mogelijk, aangezien het gehele gebouw opnieuw wordt opgetrokken is een verplaatsing van een paar meter naar achteren een optie waardoor meer ruimte ontstaat voor deze bomen, die 300 tot 500 jaar oud kunnen worden.” Het liefst ziet de Groene Long dat ook de karakteristieke voorgevel van het TROS-gebouw blijft staan.

Herplanten
In de raadsinformatiebrief van de gemeente legt wethouder Peter Verheij uit dat het behouden van de oude platanen erg ingewikkeld en kostbaar is bij het bouwrijpmaken. Datzelfde geldt volgens de wethouder voor de restauratie van de gevel. Verheij: “De kosten voor het handhaven van de bomen zijn 20.000 berekende bestekskosten en een aanname van zo’n 10.000 euro kosten voor de fasering van de bouw van de dijkwoningen. Totaal zo’n 30.000 euro. De kosten voor herplant zijn berekend op 3.000 euro. Met aanvullende eisen zoals grondverbetering en beluchting van bomen komt dit uit om zo’n 7.000 euro. Kostentechnisch is het herplanten dus goedkoper.”

Voordeel
Het financiële voordeel is voor de projectontwikkelaar. Met de ondertekening van de nieuwe afspraken, nemen de risico’s voor de gemeente Alblasserdam echter wel af. “De risico’s voor de gemeente wordt bijna geheel weggenomen door onder andere het vastleggen van prestaties met een start – of einddatum,” aldus wethouder Verheij.

Bezwaar
Wat het bezwaar gaat betekenen voor het woningbouwproject is op dit moment niet duidelijk. De ontwikkelaar kon afgelopen week nog niet reageren. Wel staat vast dat als de bouw niet in april 2014 begint, er voor elke maand dat Reuvers later start, er een bedrag betaald moet worden aan de gemeente.

TROS-gebouw
Het TROS-gebouw was in 1882 een splinternieuwe school en heette toen de Koningin Julianaschool. 48 jaar geleden werd het gebouw omgedoopt tot verenigingsgebouw. Inmiddels is het gebouw al meer dan een decennium buiten gebruik. Het is de bedoeling dat het gebied rond april 2014 bouwrijp gemaakt wordt. De oplevering van de huizen wordt op z’n vroegst verwacht in het najaar van 2016.

de tros alblasserdam_5

noord en landzigt alblasserdam_6 noord en landzigt alblasserdam_2 noord en landzigt alblasserdam_4 noord en landzigt alblasserdam_3