drankREGIO – Het aantal jongeren met alcoholvergiftiging in de regio Zuid-Holland Zuid, waar Alblasserdam ook onder valt, daalt licht. Dat blijkt uit cijfers van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, die op verzoek van het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?! zijn verzameld. In 2013 was 26% van de behandelde patiënten tussen de 14 en 19 jaar oud. In 2012 was dit nog 28 % en in 2010 31%. In de leeftijdscategorie 20 t/m 49 jaar steeg het aantal alcoholvergiftigingen juist.

De cijfers betreffen mensen die ter plaatse eerste hulp hebben gekregen, naar de spoedeisende hulp zijn gebracht of zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het totale aantal alcoholvergiftigingen bleef gelijk: van 203 meldingen in 2012, naar 202 in 2013.

Comazuipers
Hoewel het aantal jongeren met alcoholvergiftiging sinds een aantal jaren licht daalt, moesten in 2013 nog steeds 53 jongeren behandeld worden na grote inname van alcohol en soms ook drugs. Ongeveer 60 procent van de behandelde jongeren is man. De jongste ‘comazuiper’ was 14 jaar en werd overgebracht naar de spoedeisende hulp nadat hij bewusteloos was geraakt. “Het blijft aangrijpend om dit soort verhalen te horen,” zegt Anneke Risselada, projectleider van Verzuip jij je Toekomst?!. “Ik ben blij dat het aantal behandelde jongeren opnieuw niet is toegenomen, maar tegelijkertijd is elke jonge comazuiper er één teveel. Ook voor ouders moet het verschrikkelijk zijn om je kind zo aan te treffen. Op dat moment is het al te laat. Daarom blijven we ons richten op de belangrijke rol die ouders kunnen spelen in het stellen van regels voor alcoholgebruik. Het is immers zo dat jongeren later beginnen met drinken en ook minder drinken in vergelijking met jongeren waarvan de ouders geen regels stellen.”

Stijging
Opvallend is dat onder de oudere leeftijdscategorieën juist een stijgende trend te zien is. In 2013 werden 88 personen tussen de 20 en 49 jaar behandeld voor alcoholvergiftiging. In 2012 waren dit er nog 65. Anneke Risselada: “Verzuip jij je Toekomst?! richt zich niet specifiek op deze doelgroep, maar het is wel een trend om in de gaten te houden. Zeker vanwege het feit dat deze volwassenen een voorbeeldrol vervullen richting kinderen.”

Alblasserdam
Specifieke cijfers over alcoholvergiftiging in Alblasserdam zijn niet beschikbaar. “We verstrekken als regionaal project alleen regionale cijfers. Omdat de aantallen groter zijn, kunnen we ook beter uitspraken doen over trends,” licht een woordvoerder van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ toe.

Verzuip jij je toekomst
Verzuip jij je Toekomst?! richt zich binnen de regio Zuid-Holland Zuid op het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Zij doet dit door voorlichtingsactiviteiten, maar ook door strengere regelgeving en handhaving. In Verzuip jij je Toekomst?! werken de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid samen met organisaties als de Dienst Gezondheid & Jeugd, GGZ-instellingen, Openbaar Ministerie en de Politie.