sized_IMG_3399_1aALBLASSERDAM – Vertegenwoordigers van Stichting PCOAZ (basisonderwijs) en Wasko (kinderopvang) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de start van Integraal Kind Centrum De Loopplank per 1 augustus van dit jaar. Het concept is nieuw in Alblasserdam.De organisaties werken al samen sinds 2007. Op dat moment startte Wasko op basisschool De Loopplank met een dagopvanggroep en twee groepen voor buitenschoolse opvang (BSO). Al snel werd de samenwerking meer dan alleen het delen van een gebouw. Els Boon, manager van Wasko en Ruthli Groot, directeur van De Loopplank, onderzochten samen met de bestuurders van beide organisaties, de mogelijkheid voor het vormen van een Integraal Kind Centrum.

Een IKC is een voorziening met een dagprogramma voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

De samenwerkende partijen vormen één organisatie met een integrale aanpak en programmering. Een IKC biedt verschillende disciplines op één plek aan, waardoor de kwaliteiten van de verschillende disciplines elkaar aanvullen en ondersteunen, ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.

De reden om na te denken over het oprichten van een IKC is de versnippering van het huidige aanbod van de peuterspeelzaal, dagopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs en de behoefte van ouders aan een meer sluitend aanbod. Een integrale benadering van de ondersteuning van het kind betekent een grote meerwaarde voor het kind, de ouders en de samenleving als geheel. Het streven op De Loopplank is om in de toekomst toe te groeien naar één organisatie, één directeur, één team en samen onder één dak. De voordelen daarvan zijn dat de dagelijkse leiding in één hand ligt en dat dat ook formeel is geregeld. Een dergelijke organisatie is flexibeler en beter in staat om een eenduidig kwaliteitsbeleid te voeren.

Onderzoek laat zien dat er inhoudelijk al samengewerkt wordt aan een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch vlak. De overgang van dagopvang/peutergroep naar basisschool verloopt veel soepeler voor de kinderen. De peuters kennen de leerkracht van de kleutergroep al en spelen regelmatig met de kleuters.

Door verschil in wetgeving en cao is het vormen van één organisatie nog niet mogelijk. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is wel weer een stap in de goede richting.

Foto: De samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe Integrale Kind Centrum De Loopplank wordt ondertekend door Mieke van der Linden (Wasko), Ad Vos (PCOAZ), Ruthli Groot (PCOAZ) en Els Boon (Wasko).