Persbericht oproep Bailey (Kopie)NIEUW-LEKKERLAND –De plaatselijke tentoonstellingscommissie van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard is bezig met het samenstellen van een expositie over Bailey, het bedrijf dat jarenlang gevestigd was aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. De tentoonstelling kan op Koningsdag, zaterdag 26 april, worden bekeken in de kantine van de v.v. Nieuw-Lekkerland en verkast daarna naar het Atrium in ‘t Waellant. De commissie roept oud-werknemers en andere betrokkenen op om fotomateriaal aan te leveren dat nadat het gescand is wordt geretourneerd.Ook attributen zoals bekers, klein gereedschap en herinneringsitems zijn welkom en worden tentoongesteld in de vitrinekasten. Wie anekdotes kent wordt van harte uitgenodigd die op schrift te stellen en aan te leveren. Contactpersoon is Wim Deelen, telefoon 0184-681738. Zijn e-mailadres is jwdeelen02@gmail.com.