Alblasserwerf AlblasserdamALBLASSERDAM – Bewoners van de Alblasserwerf in Alblasserdam zijn fel tegen de mogelijke bouw van 43 huurwoningen in hun wijk. Projectontwikkelaar ‘Alblasserwerf CV’ wil de 43 dijk- en havenwoningen nog voor 1 juli van dit jaar gaan bouwen om ze vervolgens door te verkopen aan woningcorporatie Woonkracht10 die de huizen wil gaan verhuren. Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam stelt aan de gemeenteraad voor om het plan financieel steunen met een bedrag van 655.000 euro en een lening van ruim 3,4 miljoen euro aan Woonkracht10, omdat het project volgens het college het ‘publieke belang’ dient. De 655.000 euro zal gedekt worden uit de opbrengsten van de lening aan Woonkracht10.

Te veel
“We verzetten ons fel tegen de voorliggende plannen. Wij willen een leefbare wijk en dat kan niet met dit aantal woningen. 43 extra woningen is enorm veel in zo’n klein gebied. Met gemiddeld 3 à 4 personen per huishouden betekent dit 150 mensen, 90 auto’s en 150 fietsen extra  in de wijk. De verkeersdruk zal toenemen. Dit vormt een grote aantasting van de veiligheid en de sociale leefbaarheid in de wijk voor iedereen,” zo stelde Maarten Verschoor deze week tijdens de gemeenteraadscommissie namens de bewoners van het hele omliggende gebied. (Cortgene, Kade, Fregat, Klipper en Aak).

Waardedaling
Behalve extra parkeer -en verkeersdruk vrezen omwonenden voor de waarde van hun woning. Verschoor zei: “De wijk was bestemd voor hoger segment koopwoningen. Daarop hebben we onze koopbeslissing gebaseerd. We hebben niets tegen huurwoningen, maar ze waren niet gepland. Naar schatting zal de bouw van de huurwoningen leiden tot een waardedaling van 50.000 euro per woning. We voelen ons als koper echt misleid.”

Opportunistisch
Om de bouwplannen voor de 25 sociale en 18 commerciële huurwoningen te kunnen uitvoeren, moet er afgeweken worden van het beeldkwaliteitsplan. Hiervoor is toestemming nodig van de meerderheid van de gemeenteraad. De welstandscommissie van de gemeente Alblasserdam is inmiddels al akkoord en dat riep bij diverse politieke partijen vragen op omdat in diezelfde commissie in 2008 tegen een soortgelijk voorstel was. “Zeer wonderlijk dat eenzelfde commissie vijf jaar later, aspecten die eerst belangrijk zijn, nu niet meer noemt,” vond SGP’er Jan-Willem de Leeuw. Buurtbewoners noemden het  ‘opportunistisch’. Verschoor: ” De beeldkwaliteitstoets was voor wethouder Veerman eerder aanleiding om de huidige bewoners tot aanzienlijke kapitaalvernietiging en nieuwe investeringen te dwingen. Veel bewoners hebben hun tuinen en schuttingen moeten aanpassen en  kosten moeten maken voor nieuwe vergunningen. Dit heeft veel kwaad bloed gezet. Het is echt opportunistisch dat het college nu ineens de beeldkwaliteitstoets terzijde wil schuiven om deze plannen te realiseren.”

Haast
“Er zijn nog te veel onduidelijkheden,” vond Marko Stout (D66). “Blijft het zo een leefbare wijk? Heeft het plan werkelijk zoveel haast of kan dit dossier twee maanden wachten? En is het niet goed om eerst tot een geaccordeerd kwaliteitsplan te komen en daarna pas met een bouwplan?,” vroeg Stout aan wethouder Veerman.

Grote vraagtekens
VVD’er Ruben van der Lecq zei dat ook zijn fractie ‘grote vraagtekens’ heeft bij het voorstel. “We gaan een lening voor veertig jaar verstrekken. Wat als het fout gaat? Welke risico’s loopt de gemeente? En hoeveel projecten kan Woonkracht eigenlijk aan?” De PvdA bij monde van Jan Lok was positiever over het voorstel: “Het is een fantastische verbetering ten opzichte van het heden.”

Maatschappelijk belang
Wethouder Veerman staat nog steeds achter het voorstel. “Het is onacceptabel om dit terrein nog vier à vijf jaar zo te laten liggen. Het maatschappelijk belang is groot en er is geen financieel haalbaar plan binnen de huidige randvoorwaarden. Bovendien is het beheer en onderhoud van het openbare gebied is een wettelijke taak voor de gemeente Alblasserdam. Om dit beheer zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren heeft de gemeente er belang bij om het openbaar gebied overgedragen te krijgen,” aldus de wethouder.

Lange procedures
De omwonenden zeggen bereid te zijn om mee te denken om tot een haalbaar plan te komen. “Maar we willen niet dat het geforceerd afgemaakt wordt. Wij adviseren de gemeenteraad om het plan nog niet in stemming te brengen, maar te wachten tot het moment dat er een beter plan is. Wel zijn we bereid om tot een compromis te komen. Als dat niet lukt en deze plannen worden doorgezet, dan kiest u bewust voor een ramkoers richting de bewoners. Wij zullen alle middelen benutten om de plannen van tafel te krijgen. Dit betekent lange bezwaarprocedures en rechtszaken.,” zei buurtbewoner Verschoor.

Niet minder
Volgens wethouder Veerman wil de projectontwikkelaar echter niet minder dan 43 woningen bouwen. “Minder woningen betekent meer kosten. Dan stort dit als een kaartenhuis in elkaar. Financieel houdt het gewoon een keer op.  We hebben nu de keuze: wel of niet akkoord gaan.”

In gesprek
Aan het einde van het debat adviseerden diverse partijen om de buurtbewoners toch nog eens te laten praten met de project ontwikkelaar. “Als ik het zo hoor staan de partijen nog ver uit elkaar. Laten zij de komende weken benutten om dichter bij elkaar te komen,” adviseerde Teus Stam van de ChristenUnie. “Laten we geen mogelijk laten liggen om elkaar te vinden, want mijn fractie ziet graag dat de wijk wordt afgebouwd met sociale huurwoningen,” vulde Arie van ‘t Zelfde van het CDA aan.

Besluit
De komende weken wordt besloten of het onderwerp, zoals gepland was, op de raadsagenda komt, of dat het besluit later wordt genomen.