VVD Alblasserdam (Kopie)ALBLASSERDAM – VVD Alblasserdam heeft deze week haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gepresenteerd. Aan de hand van een zestal punten wordt uiteen gezet waar de partij voor staat en wat er volgens de VVD moet veranderen. Het programma is hier te downloaden.

Op woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Volwassen inwoners van Alblasserdam (en vele andere plaatsen in Nederland) kunnen op die dag kiezen door wie zij de komende vier jaar bestuurd willen worden. In Alblasserdam kan gekozen worden uit zeven partijen. Dit zijn de VVD, SGP, ChristenUnie, D66, PvdA, het CDA en Leefbaar Alblasserdam.

In een persbericht licht de VVD haar twee pagina’s tellende programma toe met de volgende tekst:

Nieuwe taken en minder geld. Dat is de lastige opgave waar Alblasserdam de komende jaren mee te maken krijgt. Voor de VVD betekent dit duidelijke keuzes maken vanuit betrokkenheid met Alblasserdam.

Dat begint bij het huishoudboekje van de overheid. De VVD staat voor solide overheidsfinanciën. Minder uitgeven in plaats van extra belastingdruk. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt. De VVD kiest nadrukkelijk voor  snijden in eigen uitgaven door in te zetten op een kleinere overheid. Concreet betekent dit taken overhevelen naar de regio, zoals recentelijk gedaan met de projectmanagementorganisatie, maar ook de inzet op een kleiner bestuur voor de komende raadsperiode.

Tegelijkertijd kiest de VVD voor investering in Alblasserdam. Wij kiezen voor een prettige leefomgeving door te investeren in de buitenruimte. Onderhoud en investeringen in wegen, speelvoorzieningen en in groen maken Alblasserdam een fijn dorp om te wonen. Nu en in de toekomst.

Dat betekent ook dat Alblasserdam voor jong en oud een omgeving moet zijn die aansluit bij de leeftijdsafhankelijke behoeften. Voor ouderen kiezen wij bewust voor een vertrouwde leefomgeving, lokale zorg bij u in de buurt. Onze inzet bij ruimtelijke ontwikkeling is dan ook een combinatie van wonen, werken en zorg.

Voor jongeren kiezen wij voor betaalbare woningen voor starters. Daarnaast maken wij ons sterk voor een beleid dat zich richt op versterking van onderwijs en bedrijfsleven, zodat de aansluiting tussen studie en arbeidsmarkt wordt verbeterd.

Investeren geldt voor de VVD ook ten aanzien van ondernemers en het verenigingsleven. Vanuit een faciliterende rol kiezen wij voor stimulering van ondernemerschap en moedigen initiatieven aan. Dat begint voor ons bij bestuurlijke betrokkenheid. Weten wat er speelt als overheid en faciliteren waar je kunt. Voor ons betekent dit dat er een duidelijk aanspreekpunt moet zijn voor ondernemers en verenigingen om hen te ondersteunen bij zaken als vergunningen en subsidieaanvragen.

Voor het bedrijfsleven maken wij ons specifiek hard voor publiek private revitalisering van bedrijfsterreinen. Verlichting van regeldruk door voor vergunningsverlening regionaal in te zetten op de stroomlijning van vergunningen. Investeringen in veiligheid en behoud van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Zaken die ondernemers helpen te ondernemen.

De VVD maakt duidelijke keuzes vanuit betrokkenheid met Alblasserdammers. Jong en oud, werkgever of werknemer. Wij zijn betrokken, duidelijk. Wij zijn de VVD.