vinkenwaardALBLASSERDAM – Van der Werff Infra uit Alphen aan den Rijn is als meest gunstige inschrijver uit de bus gekomen om bedrijventerrein Vinkenwaard-Noord in Alblasserdam te herstructureren. Het 18,5 ha tellende bedrijventerrein in het Damdorp is aan vernieuwing toe en moet een kwalitatieve en duurzame vestigingsplaats voor ondernemers worden. Dit jaar nog wordt alles aangepakt. Van de entree van het terrein tot de parkeerplaatsen en van riolering, wegen, bewegwijzering, groenvoorzieningen tot straatverlichting. De gemeente heeft in het totaal anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project. 

Niet alleen laagste prijs
Tijdens de aanbesteding van donderdag 30 januari behaalde aannemer Van der Werff Infra de meeste punten om voor gunning volgens EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) criteria in aanmerking te komen. Er is beoordeeld op plannen van aanpak en prijs. De gemeente heeft een primeur: Vinkenwaard is het eerste civiele project in Alblasserdam waar de aanbesteding niet alleen over de (laagste) prijs gaat. Andere competenties spelen ook mee: bereikbaarheid, communicatie, duurzaamheid en nazorg wegen mee in de beslissing.

Werkzaamheden
Het project loopt nog volgens de oorspronkelijke planning. De werkzaamheden worden in 2014 afgerond. De officiële gunning vindt over drie weken plaats, als de bezwaartermijn afloopt.

Informatiebijeenkomsten
Het project herstructurering Vinkenwaard-Noord is tot stand gekomen samen met de ondernemers en bewoners. Diverse informatiebijeenkomsten vonden plaats en de formatie van de projectgroepen heeft geresulteerd in een beeldkwaliteitplan waar iedereen zich in kan vinden en dat de basis is geweest voor het definitieve ontwerp.