msg-12043-289 (Kopie)ALBLASSERDAM –  De fietstocht die in september afgelopen jaar vanuit Alblasserdam werd georganiseerd door Rotaryclub Kinderdijk voor het Sophia Kinderziekenhuis heeft 11.361,43 euro opgeleverd. Dit bedrag is bestemd voor het Thoraxcentrum van het Sophia Kinderziekenhuis. Afgelopen week mochten de organisatoren van het evenement, Rotaryclub Kinderdijk, een symbolische cheque uitreiken aan prof.dr. Wim Helbing, hoofd afdeling Cardiologie en Manon Gommers van de Stichting Vrienden van Sophia  Kinderziekenhuis.

Vaker succes
Aansluitend hield de heer Helbing een presentatie over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren van kinderhartcardiologie en de effecten die men afgelopen jaren heeft geconstateerd en welke nu onderwerp van studie zijn. Vroeger overleed 15% van de kinderen tijdens de operatie nu is dat nog maar 1%.  De afgelopen 20 jaar is heel veel verbeterd. Kinderen met taaislijmziekte leven nu langer en hebben een betere kwaliteit van leven, kinderen met astma hoeven minder opgenomen te worden in het ziekenhuis, kinderen met aangeboren hartafwijkingen kunnen nu met meer succes worden geopereerd.

Overlevingskans
Kinderen die te vroeg geboren worden hebben nu vanaf 24 weken al een overlevingskans. Naarmate de technieken en diagnostiek beter wordt blijkt dat bij te vroeg geboren kinderen later vaak sprake is van allerlei ontwikkelingsachterstanden. Kinderen kunnen soms depressief zijn, minder sociaal vaardig, zij kunnen problemen op school krijgen. In het Kinderthoraxcentrum is men onder andere bezig om voor deze problemen maatwerk oplossingen te realiseren. Door intensief onderzoek kan men de samenhang tussen de verschillende aandoeningen beter begrijpen en door kinderen te volgen vanaf hun geboorte verwacht men veel inzicht te verkrijgen die ingezet kan worden voor betere behandelingen. Dit onderzoek wordt niet door de overheid en zorgverzekeraars gefinancierd en dit is een belangrijke reden waarom fondsenwerving essentieel is.

Blij
Rotaryclub Kinderdijk is blij dat zij een bijdrage hebben kunnen leveren aan het project. De heer Helbing was uitermate content met het prachtige bedrag en het gehele bedrag komt ten goede aan het bovengenoemde project.