Foto Nedstaal (Kopie)ALBLASSERDAM – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft deze week besloten om extra regels op te stellen voor staalfabriek Nedstaal in Alblasserdam. Het betreft voorschriften die betrekking hebben op de uitstoot van geur en de acceptatie en registratie van afvalstoffen. “In de huidige vergunning waren geen voorschriften opgenomen met betrekking tot geuruitstoot en acceptatie- en registratiebeleid van afvalstoffen. Door het ambtshalve toevoegen van deze voorschriften komt er meer duidelijkheid voor de omgeving en het bedrijf,” licht Michiel Muis van de Omgevingsdienst toe.

Dakkappen
Muis vervolgt: “De noodzaak tot het dwingend voorschrijven van onderzoek naar diffuse emissies is vervallen. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd en er vindt op dit moment een test plaats naar het mogelijk definitief (gedeeltelijk) afsluiten van de dakkappen.”

Milieuwinst
OZHZ vindt het van belang dat op de kortst mogelijke termijn de meeste milieuwinst wordt geboekt. Definitieve borging van voorschriften voor diffuse emissies vindt plaats in de aanvraag voor de revisievergunning. De revisievergunning wordt naar verwachting nog voor de zomer aangevraagd. Op woensdag 29 januari 2014 zijn de kennisgeving en de beschikking van het besluit van de ambtshalve wijziging Ruigenhil Vastgoed BV gepubliceerd.

Zitting rechtbank
Dinsdag 4 februari 2014 zal de rechtbank in Den Haag het door de eisers (o.a. gemeente Alblasserdam en het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee) ingestelde beroep tegen de vergunning voor het verwerken van asbesthoudend staalschroot behandelen. De zitting is openbaar en start om 10.45 uur in het gerechtsgebouw aan de Prins Clauslaan 60 in Den Haag.