presentatie verk_progr1_cu_2014ALBLASSERDAM – De ChristenUnie in Alblasserdam heeft deze week haar verkiezingsprogramma voor de aanstaande  gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gepresenteerd. Het programma heeft als thema : Dienstbaar – Daadkrachtig – Dichtbij.

Op woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Volwassen inwoners van Alblasserdam (en vele andere plaatsen in Nederland) kunnen op die dag kiezen door wie zij de komende vier jaar bestuurd willen worden. In Alblasserdam kan gekozen worden uit zeven partijen. Dit zijn de VVD, SGP, ChristenUnie, D66, PvdA, het CDA en Leefbaar Alblasserdam.

In een ingestuurd persbericht licht de ChristenUnie het gekozen thema nader toe met:

Dienstbaar: Dienstbaar zijn is een houding waarin de ander uitnemender wordt geacht. Dienstbaarheid is gericht op rechtvaardigheid, welzijn en heil in relatie tot de naaste en de wereld. Door de handhaving van recht en gerechtigheid is de overheid dienstbaar aan God en de samenleving op het gebied van veiligheid, normen en regels en handhaving. Zoals Christus kwam om te dienen, zo willen ook wij in ons politiek handelen en leiderschap dienstbaar zijn aan God en de naaste. Vanuit deze dienende houding zoeken we het beste voor Alblasserdam en haar inwoners.

Daadkrachtig: Christelijke politiek is daadkrachtig en rechtvaardig, omdat ze recht wil doen aan Gods wil. Dit betekent opkomen voor de zwakken en minderheden, stimuleren van het goede en terugdringen van het kwade. Daadkracht is adequaat handelen in verschillende verbanden van samenleven, politiek en leefwereld. Dit met het oog op gerechtigheid en vrede, het beschermen van de zwakken en hen die het goede zoeken, handhaving van wetten en regels en – indien nodig – vervolging van dat wat ingaat tegen de gevestigde orde. Op basis van dit fundament willen we bouwen aan een bloeiende en vruchtbare samenleving in Alblasserdam. Een samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen – voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving. Een samenleving waarin mensen zich mogen ontplooien en duurzame relaties kunnen ontwikkelen en er tegelijk oog is voor de zwakken.

Dichtbij: Alblasserdam is zelfstandig en dat willen we graag zo houden. Inwoners van Alblasserdam moeten gewoon in Alblasserdam hun zaken kunnen regelen. Samenwerken in de Drechtsteden is prima en heeft lagere uitgaven van overheidsgeld tot gevolg. Maar we willen geen Drechtstad! De ChristenUnie wil de lokale identiteit van Alblasserdam behouden.

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is hier te downloaden.

Peter Sterrenburg overhandigt lijsttrekker Teus Stam het verkiezingsprogramma.

Peter Sterrenburg (voorzitter ChristenUnie) overhandigt lijsttrekker Teus Stam het verkiezingsprogramma.