IMG_2443 (Kopie)ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam gaat dinsdag 28 januari 518.750 euro beschikbaar stellen om de Polderstraat her in te richten. De inrichting van de straat is op dit moment volgens het college van burgemeester en wethouders verre van optimaal. Wethouder Cardon: “De bewoners maken zich steeds meer zorgen over de veiligheid van de voetgangers en fietsers waarbij met name de kinderen een kwetsbare groep zijn. De trottoirs zijn te smal en niet of nauwelijks begaan.”

Burgerinitiatief
Het actiecomité Verbetering Verkeersveiligheid Polderstraat Kinderen heeft in juni 2012 een probleemstelling gedefinieerd en deze aangeboden aan het college, inclusief een door de kinderen aangeboden handtekeningenlijst. De gemeente heeft naar aanleiding van dit burgerinitiatief de taak op zich genomen om in overleg met de bewoners een inrichtingsplan te maken voor de Polderstraat.

Lof
De gemeenteraadscommissie, die het voorstel afgelopen week besprak, was één en al lof over het voorstel. “Een goed voorbeeld van de nieuwe bestuursstijl,” noemde PvdA’ er Orhan Yilmaz het voorstel. Yilmaz:  “We zijn heel blij dat met de bewoners al het mogelijke is gedaan om het project voor elkaar te krijgen.”

Unaniem
Portefeuillehouder Cardon is blij dat de raad unaniem gaat instemmen: “De zaal zat regelmatig vol. Het was echt een belevenis. Het begon met de verkeerssituatie en intussen is daar van alles bijgekomen. Ik ben blij dat die straat, op initiatief van de bewoners, nu opgeknapt kan worden.”

Trottoirs en kruisingen
Nadat de raad dinsdag heeft ingestemd kan het project van start. Diverse trottoirs zullen verbreed worden, de kruising met de Oranjestraat wordt, net als de ingang naar de Polderstraat (Dam-kant) compacter gemaakt, er worden gebakken klinkers in het trottoir gelegd en de standaard paaltjes in het trottoir worden vervangen. Verder wordt er een wegversmalling aangebracht ter hoogte van het bankje bij het monument en wordt de kruising met de Polderstraat aangepast. De straat zal zoveel als mogelijk is, aangepast worden aan het historische karakter van de straat. Rond 2020 wordt de straatverlichting vervangen voor karakteristieke verlichting, die duurder zal zijn dan de standaard verlichting.

Informatieavond
De buurt wordt binnenkort bijgepraat over de werkzaamheden tijdens een speciale informatieavond.

IMG_2443 (Kopie)

IMG_0760 [Desktop Resolutie]

IMG_0817 [Desktop Resolutie]