IMG_2441 (Kopie)ALBLASSERDAM – De politieke partijen in Alblasserdam hebben nog te veel vragen om een standpunt in te nemen over het beschikbaar stellen van geld voor een nieuwe sporthal op sportpark Molenzicht. Er is daarom nog minimaal één extra commissievergadering nodig, voordat het collegevoorstel naar de raad kan. Dat bleek deze week tijdens de vergadering van de commissie ‘Samenleving’ in het gemeentehuis in Alblasserdam.

CKC Kinderdijk en KDO willen in samenwerking met Woonkracht10 en de gemeente een nieuwe sporthal bouwen op het korfbalveld aan de Groen van Prinstererstraat en hebben hiervoor een plan klaarliggen dat door de belastingdienst goedgekeurd is. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om het plan financieel te steunen. Concreet wordt er gevraagd om een budget van 130.000 euro beschikbaar te stellen ter voorbereiding en begeleiding om de Sporthal Molenzicht te kunnen bouwen.

Bijdrages
Verder wordt gevraagd of de raad jaarlijks 90.620 euro wil geven aan de Stichting Sportpark Molenzichthal gedurende 40 jaar, bestaande uit een gebruiksvergoeding voor het bewegingsonderwijs en een investeringssubsidie. Tot slot wil het college dat de raad 250.000 euro beschikbaar stelt als eenmalige bijdrage aan de Stichting Sportpark Molenzichthal. De grond onder de te bouwen sporthal zal worden verkocht voor een verwacht bedrag van € 500.000,- aan de stichting, die na de realisatie van de bouw de sporthal inclusief de grond zal verkopen aan de woningbouwcorporatie.

Overlast
Bewonersplatform Omgeving Molenzicht (BOM) wil dat de hal niet op sportpark Molenzicht, maar elders in het dorp gerealiseerd wordt. De omwonenden vrezen dat het uitzicht vanuit hun woning beperkt wordt en dat zij overlast gaan ondervinden van de hal. Dinsdagavond overhandigde BOM een open brief aan de commissieleden. In de brief, die vergezeld gaat met 65 adhesiebetuigingen, worden de bezwaren tegen de bouw kenbaar gemaakt.

Dieper bouwen
De meeste politieke parijen hadden nog (te) veel vragen over het collegevoorstel om een standpunt in te nemen. “Kan de hal misschien deels ondergronds gebouwd worden? En hoe gaat de wethouder om met weerstand van omwonenden?,” vroeg Stavros Barzas (VVD) zich af. “En hoe verhouden de kosten voor eventuele planschade zich met het dieper in de grond plaatsen van de hal? Is daar al naar gekeken?,” vroeg Michael van der Plaat van de D66.

Water door de Noord
Theo Schut van de Stichting Sportpark Molenzichthal vertelde dat verdiept bouwen financieel niet haalbaar is. “Anders zit je met dubbele kosten. Het huidige plan lijkt wel haalbaar, al moet er nog wel veel water door de Noord voordat de hal er daadwerkelijk staat.”

Zondagsrust
De SGP wilde weten hoe het zit met de zondagsrust en hoe groot het draagvlak bij de verenigingen is. “Nu heerst op dit terrein zondagsrust. Is het nieuwe plan alleen haalbaar als er zeven dagen per week gebruik gemaakt wordt van de hal? Als dat zo is hebben we een probleem. Verder ben ik benieuwd naar de offerbereidheid is van de verenigingen. Nu zit de publieke tribune vol, maar leeft het over tien, twintig en veertig jaar nog?”

Financiën
Ook de PvdA en de VVD hadden vragen over de financiën en vroegen zich af of CKC Kinderdijk, die bij het besluit over een nieuwe grasmat al zorgen uitte over de aanstaande huurverhoging, dit financieel wel aankan. Stavros Barzas (VVD) zei: “Als de sponsor -en kantineopbrengsten niet drastisch toenemen, zal gemeente waarschijnlijk moeten bijspringen. Zijn we ons daar goed van bewust?”

Betere communicatie
De ChristenUnie bij monde van Teus Stam vond dat de communicatie verbeterd moet worden. “De communicatie in dit project is niet zo geweldig gedaan. En daarmee druk ik het nog eufemistisch uit. Hoewel de hal een initiatief is van de beide verenigingen, zien we graag dat de gemeente, die toch ook meedoet in het project, de komende tijd meer communiceert,” aldus Stam.

Goede communicatie
Wethouder Veerman vond de kritiek van Stam niet terecht en stelde: “Vanaf 2010 is er tot tien keer toe contact geweest met de buurt. Beide verenigingen hebben hun best gedaan. Als gemeente willen graag ondersteunen, maar we vinden niet dat we het over moeten nemen.”

Uniek
Het CDA sprak de wens uit dat Alblasserdam over niet al te lange tijd kan zeggen dat er twee unieke projecten zijn geslaagd. Theo de Gelder zei: “We krijgen met een uniek concept een nieuw zwembad. Het zou fantastisch zijn als we met dit project twee unieke concepten van de grond krijgen.”

Nog een vergadering
Omdat lang niet alle vragen van de politici beantwoord konden worden, wordt er op korte termijn nogmaals over het onderwerp vergaderd. Na die vergadering zal het stuk op de raadsagenda worden geplaatst, waarna een definitieve beslissing over het raadsvoorstel genomen zal worden. De meeste partijen lieten deze week al wel doorschemeren, dat als de gestelde vragen naar wens beantwoord worden, er waarschijnlijk akkoord gegaan wordt met het voorstel.

De publieke tribune was tijdens het bespreken van het voorstel volledig gevuld met leden van gymnastiekvereniging KDO, korfbalvereniging CKC Kinderdijk, buurtbewoners en andere belangstellenden en belanghebbenden.

De publieke tribune was tijdens het bespreken van het voorstel volledig gevuld met leden van gymnastiekvereniging KDO, korfbalvereniging CKC Kinderdijk, buurtbewoners en andere belangstellenden en belanghebbenden.

 

IMG_2430 (Kopie) IMG_2437 (Kopie)