CarbidschietenALBLASSERDAM – Het CDA Alblasserdam maakt zich zorgen om overlast rondom de voetbalkooi langs de Rijnstraat in Alblasserdam en om het (niet) optreden van de politie en de gemeente. Dat laat de partij middels een brief weten. Als voorbeeld noemt het CDA het carbidschieten tijdens de jaarwisseling.

Carbid
De christendemocraten schrijven: “Carbidschieten is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Alblasserdam. Toch gebeurde dit op oudejaarsdag. Gezien de omvang en de duur van het carbidschieten was dit bijzonder overlastgevend. Door de combinatie van het carbidschieten met de overlast die langer plaatsvindt op deze locatie, heeft een aantal bewoners zeer grote zorgen over de leefbaarheid van dit deel van de wijk Kinderdijk. En hoewel de politie attent gemaakt is op het carbidschieten, is er niet opgetreden. Er zou van hogerhand opdracht gegeven zijn om tolerant op te treden, zo melden buurtbewoners. Wij maken ons zorgen over de overlast en over het optreden van de politie en gemeente.”

Duidelijke afspraken
Burgemeester Bert Blase (openbare orde en veiligheid) zegt dat er geen sprake was van instructies aan de politie om (extra) tolerant te zijn. “We hebben duidelijke afspraken over optreden bij overlast. Er is noch vanuit de gemeente noch vanuit de politie opdracht gegeven om niet op te treden,” vertelt Blase.

Leefbaarheid
Naast de overlastproblematiek in de wijk, zegt het CDA ook signalen te krijgen dat bewoners het vertrouwen in de gemeentelijke overheid en de politie verloren hebben. Het CDA stelt:  “Er zijn talrijke meldingen gedaan, maar de bewoners van de wijk ervaren niet dat de gemeente en de politie (ondanks mooie woorden en beloftes) actie ondernemen om de leefbaarheid in de wijk te herstellen.”

Vragen
In de brief wordt gevraagd wat het college van B&W gaat doen om de overlast aan te pakken en wat het college gaat doen om het vertrouwen van de buurtbewoners terug te winnen. Burgemeester Blase neemt samen met de politie de situatie onder de loep en hoopt binnen enkele dagen antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen.

1544529_238624692975502_1188695802_n

Alblasserdamemes (Facebook) nam de wijk Kinderdijk in afgelopen weken een aantal keer op de korrel. Onder meer met deze afbeelding.