Rooms Katholieke KerkALBLASSERDAM – De locatieraad van de rooms-katholieke Fatimakerk aan de Parallelweg in Alblasserdam betreurt het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de Alblasserdamse kerk dit jaar nog te sluiten en gaat er alles aan doen om de kerk toch open te houden. “Dinsdagavond 21 januari wordt in de R.K. Onze Lieve Vrouw van Fatima kerk een bijeenkomst gehouden. De locatieraad hoopt dan op een grote opkomst om gezamenlijk tot ‘zwaarwegende argumenten ’ te komen om sluiting te voorkomen,” zo laat Tom Bea Pleij namens de locatieraad weten.

Honderd procent
Het voorgenomen besluit om de kerken te sluiten zal volgens Herman Jonker van het parochiebestuur echter niet makkelijk meer te veranderen zijn. Jonker: “Het plan moet officieel nog goedgekeurd worden door het bisdom. Verder zijn er hoorzittingen geweest en er zijn toen geen zwaarwegende redenen genoemd, waarom de kerken niet zou mogen sluiten. Ik denk dat de kans dat de kerken in Alblasserdam en Dordrecht sluiten, honderd procent is. Mensen die een beter plan hebben, kunnen zich tot 1 maart melden.”

Meer kwaliteit
Deze week werd bekend gemaakt dat twee van de acht rooms-katholieke kerken de deuren gaat sluiten. Volgens het parochiebestuur zijn zes rooms-katholieke kerken in de Drechtsteden voldoende. “In de Zwijndrechtse Waard is al een kerk gesloten, dus is er voor gekozen om één van de drie kerken in Dordrecht en één van de drie kerken in de Alblasserwaard te sluiten. Dit doen we met pijn in het hart,” zegt Jonker. Hij vervolgt: “Wel is het zo dat Paus Franciscus niet voor niets heeft gezegd, dat het geloof niet draait om gebouwen, maar om mensen. We moeten meer naar buiten, naar de mensen toe. Op die manier kunnen we de kerk versterken en verjongen. We willen meer energie steken in pastoraal werk, zodat er meer kwaliteit is in minder kerken. Dat was bij de keuze voor de sluiting voor ons belangrijker dan de financiën,” aldus Jonker.

Verrijking
In de Fatimakerk in Alblasserdam, waar gemiddeld op een zondag zo’n 130 mensen de dienst bezoeken, was zondag de sfeer beduidend anders dan anders. “Het was minder druk. Mensen zitten hier echt mee. Ik begrijp het voorgenomen besluit wel, maar hoop toch dat het bestuur op andere gedachten wordt gebracht. De diensten hier zijn echt goed. Ze verrijken mijn leven,” vertelt Anna Maria Regina, één van de kerkgangers. Als de kerk eind dit jaar toch dicht gaat, wijkt de Nieuw-Lekkerlandse uit naar Sliedrecht. “Dat heeft als voordeel dat ik op zondag kan uitslapen en als nadeel dat ik verder moet rijden. We gaan het zien.”

Diep geraakt
Kerkganger Antonetta reageert met: “Wij als katholiek vinden dat we ook een eigen plekje mogen hebben om vrijwilligers werk te verrichten en om ons geloof te beleven. Dit kan allemaal thuis, maar als je al van af dat je geboren bent in de kerk komt en mee groeit met de kerk en zijn geloof, er ook zelf voor staat en niet alleen je ouders beslissen, dan is dit zeer moeilijk als dit van je afgenomen wordt. Wij de katholieke parochiaan moeten nu naar omliggende plaatsen om naar de kerk te gaan ( als we dat nog willen). Onze ouderen, de na de oorlog oprichters van alles waar in wij wonen, werken en geloven. Dat oude stukje wordt hun weer afgenomen. Geen katholieke school, geen katholieke kerk alles weg. Alle vrijwilligers die jaren in en om de kerk bezig zijn geweest om er iets moois van te maken en te behouden. Wij zijn allen zeer diep geraakt.”

Te koop
Nadat de bisschop over de voorgenomen sluiting positief heeft beslist, worden de gebouwen te koop gezet.