IMG_1642 (Kopie)ALBLASSERDAM – De schade aan gemeentelijke eigendommen die tijdens de jaarwisseling is ontstaan, bedraagt dit jaar in Alblasserdam 3.100 euro. Dat is veel minder ten opzichte van de voorgaande jaren. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld nog voor bijna 16.000 euro schade toegebracht.  Dit jaar heeft de gemeente er voor gekozen om alle afvalbakken in de gemeente te verwijderen, zodat die niet opgeblazen konden worden. De schade van dit jaar bestaat uit negen kapotte verkeersborden en een gesloopte verkeerszuil.

Project-X
Uit een evaluatie van politie, brandweer en gemeente blijkt dat de jaarwisseling rustig is verlopen. De diensten werkten dit jaar voor de vierde keer met een integraal draaiboek voor de jaarwisseling waarin risicovolle situaties, plaatsen en gedrag zoveel mogelijk in kaart zijn gebracht. Daarbij werd onder meer rekening gehouden met een zogenoemd ‘Project-X feest’ dat via Facebook was aangekondigd. Er werd opgeroepen om Oud en Nieuw vanaf middernacht te vieren op de Dam in Alblasserdam. Tijdens de Oudejaarsnacht zelf bleek dat slechts een enkeling een kijkje kwam nemen op de Dam. De politie, die voorbereid was op een mogelijk ‘Damfeest’, hoefde niet in actie te komen.

Brandweer
De brandweer is in de nacht van oud op nieuw vier keer uitgerukt. Dat is één keer minder dan vorig jaar. Het ging om een paar kleine (container)brandjes. Er was één melding van agressie richting de brandweer.

Voorbereidingen
Voorafgaand aan Oud en Nieuw hebben de brandweer, gemeente en politie op 30 december een schouw in het dorp gehouden. Waar nodig zijn mensen aangesproken op losliggende materialen, openstaande ramen en volle containers op de openbare weg. Bij verschillende risicopanden zijn de ramen en deuren afgedicht met houten planken, er zijn extra suswachten ingezet, containers zijn extra geleegd en afgesloten en aan omwonenden is gevraagd geen vuilnis naast de containers te plaatsen. Ook werd afgesproken dat de politie meteen zou optreden bij agressie en overlast.

Inzameling vuurwerk
Daags na de jaarwisseling werd een vuurwerkinzamelactie in samenwerking met McDonald’s gehouden. Dit heeft 20 m3 vuurwerk opgeleverd. Dit is evenveel als vorig jaar.

IMG_1642 (Kopie)

IMG_1684 (Kopie)

Project X ALblasserdam

1505630_10201108059646105_2096957998_n