IMG_0824 (Kopie)ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam start op donderdag 9 januari met het kappen van bomen bij het Lammetjeswiel. Op 6 januari starten de voorbereidingen voor deze werkzaamheden. Er worden onder meer platen neergelegd die dienen als rijbaan. De werkzaamheden duren ongeveer twee tot drie weken. In week drie of vier wordt er in een sloot in het gebied ook een brug gemaakt om de doorstroming van het water te bevorderen.

Afsluiting
Tijdens de werkzaamheden is het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (nabij de scouting) afgesloten voor bezoekers. De aan- en afvoer vindt plaats via de Savornin Lohmanweg / Abraham Kuyperstraat. In eerdere communicatie is gezegd dat de aan- en afvoer via de Touwbaan zou gaan. Er kan geluidsoverlast zijn, maar de gemeente streeft ernaar dit tot een minimum te beperken.

Duurzaam bos
De bomen bij ’t Lammetjeswiel worden gekapt om de veiligheid van de bezoeker te kunnen garanderen en tegelijkertijd een duurzaam bos te creëren. De bomen worden met een telekraan uit het gebied getild en vervolgens afgevoerd. Het hout wordt verkocht aan een houthandelaar. De gemeenteraad heeft voor het totale project 66.000 euro beschikbaar gesteld.

IMG_0820 (Kopie)