makado-parkeerplaats-in-alblasserdamALBLASSERDAM – Het Wilgenplein bij winkelcentrum Makado in Alblasserdam krijgt een stevige opknapbeurt. De gemeenteraad van Alblasserdam heeft deze maand voor het project 1.358.276 euro beschikbaar gesteld. De komende tijd zal de bestrating, de riolering, de elektrische voorzieningen voor de weekmarkt en de afvalinzameling aangepakt worden. Verder zal er een plakpaal geplaatst worden, waar particulieren en verenigingen reclames op kunnen plaatsen. Begin 2014 wordt het totale project aanbesteed, waarna de werkzaamheden kunnen starten.

Nuttig
De meeste politieke partijen konden zich goed vinden in het voorstel. “Een duur maar nuttig project,” vond Teus Stam van de ChristenUnie.  “Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Alleen over de plakpaal zijn we wat minder te spreken.  Knap je het net op en dan plaats je zo’n paal. Gaat er daardoor geen verloedering ontstaan?,” vroeg Ruben van der Lecq van de VVD zich af.

Snapshots
De D66 bij monde van Ramon Pardo zei het raadsvoorstel nog te mager te vinden, omdat een aantal dingen nog niet duidelijk is. Pardo: “We missen de definitieve uitwerking. Dit zijn een paar snapshots. Het is niet duidelijk waar we dit geld nu precies aan besteden.”

Parkeerplaatsen
Het CDA en de SGP hadden enkele vragen over onder meer het parkeren. De partijen vroegen zich af waarom er 21 parkeerplaatsen minder terugkomen dan nu het geval is, terwijl de parkeerdruk toeneemt. Verder werd aan wethouder Cardon gevraagd of het Raadhuisplein tijdens drukte opengesteld kan worden.

Horizontaal parkeren
Wethouder Cardon vertelde dat het aantal parkeerplaatsen minder wordt, maar dat er toch meer geparkeerd kan worden: “Er wordt nu verticaal geparkeerd in smallere vakken. De afmetingen zijn zodanig klein, dat het vak niet efficiënt benut kan worden. In de nieuwe situatie wordt er horizontaal geparkeerd. Hierdoor kunnen vakken die nu soms te smal zijn benut worden en ontstaat er meer overzicht en rust.” Het parkeren blijft overigens gratis.

Plakzuil
Verder zei Cardon voornemens te zijn om het Raadhuisplein tijdens topdrukte zoals tijdens de Kerst en de weekmarkt, vaker open te laten stellen als parkeerplaats. Over de plakpaal en de eventuele ‘verloedering’ zei de wethouder: “De paal is er voor het verenigingsleven, kerken en om kleine evenementen aan te kondigen. De ervaring in Dordrecht is dat het plakken redelijk goed verloopt. In Amsterdam worden alleen maar zuilen gebruikt en ik heb begrepen dat het ook daar goed werkt. Ik verwacht dat het ook in Alblasserdam een succes wordt. Bijkomend voordeel is dat wildplakken hiermee tegengegaan kan worden.” Voor de aanschaf van de plakpaal is 7.000 euro gereserveerd. De verwachting is dat deze kosten gedekt worden uit reclame-inkomsten.

Riolering
Voor het vervangen van de riolering is 270.000 euro beschikbaar gesteld. De riolering is 42 jaar oud, maar eigenlijk nog niet aan vervanging toe. Wel hebben inspecties aangetoond dat er op diverse plekken reparaties nodig zijn. Omdat het hele plein opnieuw wordt ingericht, is er gekozen om de riolering van zo’n 350 meter lang direct te vervangen.

Milieupark
Verder krijgt het Wilgenplein voor 82.276 euro een zogenoemd ‘milieupark’.  Op dit moment staan op het plein bovengrondse containers voor het gescheiden inzamelen van glas, kleding en plastic. In het totaal gaat het om zeven containers. “Nu het plein wordt opgeknapt is het moment daar om een centraal milieupark aan te leggen,” vindt wethouder Cardon. Hij vervolgt: “De huidige containers ontsieren het plein en geven een rommelig beeld. Door de containers ondergronds te plaatsen, ontstaat er een strak en geordend beeld. Op het plein komen drie ondergrondse glascontainers, één kunststof perscontainer, één papiercontainer en één kledingcontainer.”

Kasten
Voor het plaatsen van zes ondergrondse roestvrijstalen kasten voor de elektriciteitsvoorziening voor de weekmarkt wordt 50.000 euro uitgetrokken.  Voor de reconstructie zelf is 869.000 euro beschikbaar gesteld. Hiervan wordt onder meer de bestrating en beplanting aangelegd. Het voorbereidingskrediet voor het project bedroeg 80.000 euro.

Burgerparticipatie
Het totale project kwam tot stand door actief meedenken door omwonenden, winkeliers, marktkooplieden en medewerkers van de bibliotheek, de kerk, de gehandicaptenadviesraad en de Koninklijke Visio. Alle wensen en ideeën werden verzameld en vastgelegd door onafhankelijk voorzitter Peter Toes en aan de hand daarvan is het beeldkwaliteitsplan ontstaan. Dit plan is de basis voor het definitieve ontwerp, bestek en de tekeningen.

makado wilgenplein