IMG_7932 [Desktop Resolutie]Geen alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar
ALBLASSERDAM – In Alblasserdam mag er per 1 januari geen alcohol meer worden verkocht aan jongeren onder de achttien jaar. Verder mogen verkopers niet meer (extreem) stunten met prijzen voor alcoholische dranken en zijn er meer mogelijkheden om overlastgevende drinkende jeugd op straat aan te pakken. Dat staat in de nieuwe drank- en horecaverordening die de gemeenteraad van Alblasserdam afgelopen week unaniem heeft vastgesteld.

Betuttelend
De VVD en D66 konden met het grootste deel van het voorstel instemmen, maar vinden het verbieden van prijsacties betuttelend. Herman Verweij (VVD) zei: “De horeca -en detailhandel in ons dorp worden aan banden gelegd voor wat betreft de kortingen die zij bij de alcoholverkoop mogen hanteren. Voor de VVD gaat dit een stap te ver. Door deze maatregelen worden immers niet de mensen die hun grenzen niet kennen aangepakt, maar worden vooral de ondernemers en de goedwillende Alblasserdammers gedupeerd. Deze vorm van overheidsbemoeienis is betuttelend en voor de VVD een schoolvoorbeeld van een verkeerde keuze.”

Volwassen
Ramon Pardo (D66) was het hiermee eens en zei: “Het college legt de lat te hoog. Prioriteit moet handhaven van regels voor minderjarigen zijn. Dan beschermen we onze jeugd en is het doel bereikt. Ik vind het te ver gaan om prijsacties te verbieden. Als jongeren geen alcohol kunnen krijgen, is effect van prijsverlaging er niet voor hen. Daarmee komen we dus op ander beleidsterrein. Nu gaan we over de gezondheid van meerderjarigen en dat is wat ons betreft een stap te ver. Een meerderjarige heeft zelf de verantwoordelijkheid over of en hoeveel alcohol er wordt gedronken. Jongeren boven de achttien noemen we niet voor niets volwassenen.”

Aantoonbaar effect
De vier andere politie partijen vonden het verbieden van prijsacties juist een goed instrument. Aart Boele (SGP) zei: “Het gaat hier om extreme kortingen tot veertig procent. Dit goed moet je niet met extreme kortingen op de markt willen brengen. Verder heeft de burgemeester ons uitgelegd dat wetenschappelijk aangetoond is dat zo’n prijsinstrument leidt tot daadwerkelijk en aantoonbaar effect. Heel veel dingen die wij rond preventie beleid zijn hebben geen of geen aantoonbaar effect. We willen, door in te stemmen met dit voorstel een alcoholmatigingsbeleid bevorderen. Dan is dit één van de instrumenten. Het gaat mij veel te ver om dit betutteling te noemen.”

Problemen na alcoholgebruik
Burgemeester Bert Blase, in dit geval ook portefeuillehouder, legde uit waarom het college vindt dat extreme prijsacties niet toegestaan zouden moeten worden. Blase: “We hebben in Alblasserdam in de afgelopen jaren jeugd gehad, die zichzelf in coma heeft gedronken. We hebben nu nog steeds jeugd die, voordat ze naar de horeca gaat, zich indrinkt op straat. Het gaat dan om jeugd tussen zestien en achttien jaar, maar ook jeugd boven de achttien. Indrinken op straat is namelijk goedkoper dan dat je dat in de horeca doet. We hebben van onze vandalismeproblematiek kunnen vaststellen dat in het overgrote deel van de gevallen waarin dat plaatsvindt, overmatig alcoholgebruik aan de orde is geweest. Dat geldt ook voor het uitgaansgerelateerde geweld. Als dat aan de orde is, heeft het vaak te maken met overmatig alcoholgebruik en dat geldt ook voor overlast in het algemeen. Voorlopig slagen we er met ons preventiebeleid in Alblasserdam niet in om deze overlast terug te dringen. Ook de gezondheid heeft onder overmatig alcoholgebruik te lijden. In de periode van groei beschadigt het drankgebruik de hersenen. We hopen dat de problemen verder teruggedrongen worden, door onder meer extreme prijsacties niet toe te staan. Het heeft namelijk een aantoonbaar effect en de zelfregulering werkt nog onvoldoende. Daarom vindt het college dat deze maatregel gerechtvaardigd is.”

Moeder van alle kwaad
Orhan Yilmaz (PvdA) haalde een aantal slogans aan uit campagnes die ooit zijn gevoerd en zei: ” Overmatig drankgebruik is de moeder van alle kwaad. Laten we jongeren beschermen tegen overmatig drankgebruik.”

Regels
In de nieuwe verordening is ook het belang van de volksgezondheid en de openbare orde opgenomen. De nieuwe regels gaan het alcoholgebruik onder jongeren tegen. Op lokaal niveau kan nu beter invulling gegeven worden aan het tegengaan van overmatig alcoholgebruik onder jongeren (en volwassenen). Tevens verplicht de gewijzigde Drank- en Horecawet de gemeente om regels te stellen aan commerciële en niet-commerciële instellingen zoals cafés, restaurants, bedrijven, winkels, stichtingen en verenigingen die met een vergunning alcoholhoudende drank verstrekken of verkopen.

Regionale werkgroep
In een regionale werkgroep, met ambtelijke vertegenwoordigers van de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland-Zuid, is een model Drank- en Horecaverordening opgesteld. Het doel van de modelverordening is dat er een zekere mate van uniformiteit is tussen de gemeenten. Dit heeft een positieve bijdrage op het regionaal toezicht en de regionale handhaving van de Drank- en Horecawet met inbegrip van de Drank- en Horecaverordening.

De nieuwe (volledige) verordening is HIER te downloaden.