woonkracht10 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Woningcorporatie Woonkracht10, met onder meer vestigingen in Alblasserdam en Papendrecht, moet zoveel gaan bezuinigen, dat gedwongen ontslagen in de organisatie onvermijdelijk zijn. Dat laat de corporatie in een persbericht weten. De woningcorporaties in Nederland worden geconfronteerd met een landelijke verhuurdersheffing en verplichte afdracht voor noodlijdende corporaties zoals Vestia. Voor Woonkracht10 betekent dit een bedrag van bijna tien miljoen euro per jaar.

De helft hiervan is al bezuinigd, maar dat is niet voldoende. Er is nog minimaal eenzelfde bedrag nodig om ook in de toekomst de taak als volkshuisvester in de Drechtsteden goed te kunnen blijven uitvoeren. De bezuinigingen verdeelt Woonkracht10 zo goed mogelijk over de huurders en de organisatie zelf.

Bestuurder Ben Meijering: “We weigeren principieel het overheidbeleid te volgen en klakkeloos onze huren in 2014 te verhogen met de toegestane percentages. 25% tot 30% van onze huurders leeft onder de armoedegrens en komt elke maand geld tekort. Het streven is een huurverhoging voor de laagste inkomens (tot € 43.000) rond inflatie en voor de middeninkomens een huurverhoging van de inflatie plus 2%. Daarnaast willen we de totale woonlasten voor onze huurders verlagen door het versneld nemen van energiebesparende maatregelen en een scherpere inkoop met als resultaat het verlagen van de servicekosten. De bezuinigingen leiden er ook toe dat de beheerkosten omlaag moeten. We verlagen het gemiddelde kwaliteitsniveau van onze huurwoningen en smeren investeringen uit over de tijd. Voor onze organisatie betekenen de bezuinigingen een flinke verlaging  van de bedrijfslasten en de personeelskosten. We willen zo efficiënt mogelijk werken en dat betekent ook met minder mensen.”

Keuzes maken
Eind 2011 is Woonkracht10 al begonnen met de voorbereidingen om in stormachtige tijden in zowel de economie als de volkshuisvesting goed voorbereid te zijn op de toekomst. Hierbij zijn keuzes gemaakt die leiden tot een efficiëntere werkwijze, een dienstverlening die beter aansluit bij de moderne klant en een organisatievorm die past bij de nieuwe werkwijze en invulling geeft aan de bezuinigingsopdracht. “Deze ambities kunnen we alleen waar maken door te kiezen voor een slanke, centrale organisatie waarbij de afzonderlijke vestigingen verdwijnen. Hoe spijtig dit ook is. Dat we onze lokale betrokkenheid ook in de toekomst vorm blijven geven is vanzelfsprekend. De wijze waarop zal bij de verdere invulling en concretisering duidelijk worden”, aldus Ben Meijering.

Uitwerking van de plannen
Dinsdag 10 december zijn de maatregelen aan de stakeholders van Woonkracht10 gepresenteerd. In 2014 treft de woningcorporatie alle voorbereidingen om vanaf 2015 te kunnen werken volgens de nieuwe plannen. Wat de bezuinigingen, de nieuwe werkwijze en de nieuwe organisatievorm concreet betekenen voor afdelingen en individuele medewerkers zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 duidelijk zijn. Naast natuurlijk verloop en mensen die met pensioen gaan, zal een aantal gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.