IMG_9387 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Cor van den Berg (88) uit Alblasserdam, heeft woensdag 11 december uit handen van burgemeester Bert Blase een ‘draaginsigne gewonden’ ontvangen. Van den Berg raakte op 21 juli 1947 op Java gewond aan zijn hoofd, ten gevolge van een vijandelijke actie en krijgt vanwege die verwonding het draaginsigne toegekend.

De 88-jarige Alblasserdammer maakte in de periode 1946-1949 deel uit van het derde bataljon van het eerste Regiment Infanterie van de Koninklijke Landmacht tijdens zijn uitzending naar Nederlands-Indië.

Sluipschutter
“Het was tijdens de politionele actie op Java,” herinnert Van den Berg zich. “Ik vermoed dat ik vanuit een boom werd beschoten door een scherpschutter. De kogel ging door de klep van mijn pet en schampte mijn hoofd. Gelukkig was het een schampschot en bleef het beperkt bij een wond en een blauw plek.”

Tweede keer
In diezelfde periode ontsnapte Van den Berg nog een keer aan de dood. Hij vertelde: “Tijdens beschietingen werd ik beschoten in mijn rug. Maar op mijn rug had ik een tas met daarin onder meer een metalen tabaksdoosje. De kogel kwam precies in het doosje terecht. Je ziet hier het kogelgat nog zitten,” wees de Damdorper naar het roestkleurige tabaksdoosje, dat hij had meegebracht.

Derde keer
“In het totaal ben ik drie keer de kogel misgelopen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond ik naast mijn oom, omdat er brand was in de Kerkstraat in Alblasserdam. Vanaf de brug werden we beschoten. De kogel ging rakelings langs me heen en trof mijn oom in het hoofd. Hij was op slag dood,” aldus de Alblasserdammer.

Bijzonder
“Wat bijzonder dat u hier dan bent,” zei burgemeester Blase terwijl hij het insigne opspeldde en een door de minister van Defensie ondertekende oorkonde overhandigde. “Dat kun je wel zeggen ja,” lachte Van den Berg.

Het insigne was aangevraagd door een vriend van Cor. Hij vond dat zijn kameraad hem dik had verdiend, maar te bescheiden was om de onderscheiding aan te vragen. De minister keurde de aanvraag goed.

Het insigne
Het draaginsigne behoort formeel tot de categorie “eretekenen” maar geniet minder bekendheid dan bijvoorbeeld de militaire dapperheidsonderscheidingen. Het ‘Draaginsigne Gewonden’ werd op 11 oktober 1990 bij ministerieel besluit ingesteld. De ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat achtten het wenselijk respect en dank te betonen aan actief dienende militairen, veteranen en vaarplichtige zeelieden die lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt als gevolg van hun plichtsvervulling onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties als internationale vredesoperaties. De toekenning kan slechts één keer en uitsluitend bij leven geschieden.

Vorm en symboliek
Het zilveren,kruisvormige Draaginsigne Gewonden kent twee uitvoeringen: het grootmodel voor op zowel het uniform (links beneden op de borst) als op de burgerkleding en een miniatuur voor op de linkerrevers van de burgerkleding. Op de horizontale balk staat de spreuk vulneratus nec victus, “gewond, maar niet verslagen”. De verticale balk stelt de door een lauwertak omgeven Gewondenstreep voor, die in de decennia vóór 1990 aan de gewone militairen werd toegekend. De vier “leeuwen op blok” die diagonaal uit het kruis ontspringen, beelden de stoktoppen van de vaandels en standaarden van de krijgsmacht uit.

IMG_9387 [Desktop Resolutie]

IMG_9395 [Desktop Resolutie] IMG_9400 [Desktop Resolutie] IMG_9409 [Desktop Resolutie] IMG_9411 [Desktop Resolutie] IMG_9417 [Desktop Resolutie] IMG_9425 [Desktop Resolutie]