ondertekening_buurtbemiddeling_Alblasserdam (Kopie)ALBLASSERDAM – Woonkracht10 en Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst voor buurtbemiddeling ondertekend. Met deze samenwerking worden vrijwilligers ingezet om bij kleine conflicten tussen huurders te zoeken naar een passende oplossing. In Alblasserdam zijn inmiddels tien bemiddelaars geworven, die op kunnen treden als mediator.

Door de samenwerking voorkomen beide organisaties dat kleine (buren)conflicten uitlopen op escalaties die een rechter moet behandelen. Bewoners ervaren vaak wel een conflict, maar de ernst van de zaak is onvoldoende om (zorg)instanties in te schakelen. Door de samenwerking kan SWA Buurtbemiddeling nu een rol spelen bij het oplossen van problemen zoals lichte vorm vandalisme, intimidatie, geluidsoverlast, huisdierenleed en vernielingen. De door SWA opgeleide vrijwillige bemiddelaars helpen buren bij het voeren van gesprekken en het vinden van een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

SWA
Stichting Welzijn Alblasserdam is inmiddels drie jaar actief in Alblasserdam. De stichting ondersteunt mensen in het vormgeven van hun eigen leven en het inrichten van hun leefomgeving. SWA zorgt door haar specialisme zoals opbouwwerk, ouderenadvisering, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning, sociaal raadslieden en maatschappelijke stage ervoor dat mensen actief mee kunnen doen in de samenleving. Op deze manier versterkt zij de sociale samenhang in buurten en wijken. Door het grote netwerk van SWA zag Woonkracht10 in hen een goede partner voor buurtbemiddeling bij huurders.

De kracht van vrijwilligerswerk
Inmiddels zijn er tien bemiddelaars geworven die zich vrijwillig inzetten voor buurtbemiddeling via SWA. Met deze tien vrijwilligers kan de samenwerking worden vastgelegd. Woonkracht10 is bij de screening van de vrijwilligers betrokken en zij worden door SWA opgeleid tot goede mediators. Bij conflicten zoals bijvoorbeeld ernstige bedreigingen, fysiek geweld, hennepkwekerijen en psychische problemen, blijft Woonkracht10 aanspreekpunt en verwijst zij altijd door naar geschikte (zorg)partners.

Toekomst
Halverwege 2014 evalueren beide partijen de samenwerking. Bij succes wordt de samenwerking uitgebouwd en zal SWA buurtbemiddeling verder ontwikkelen in de gemeente Alblasserdam.