2012 Hoogwater Papendrecht Alblasserdam 006 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Vrijdag 6 december is er hoogwater op komst in Alblasserdam. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor met name bewoners aan de Kade. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Bij cultureel centrum Landvast worden maatregelen getroffen. Bij de waterbus wordt een noodvoorziening aangebracht. Alle andere bewoners in de buitendijkse gebieden ondervinden geen hinder omdat hun woning veel hoger ligt dan de verwachte waterstanden.

Hoogwater
Op dit moment is sprake van een verhoogde waterstand op de rivier, met naar verwachting een piek van 2.39 m.+ NAP op vrijdagmorgen 6 december rond 06.50 uur. Voor vrijdagavond om 18.40 uur wordt een waterstand van 2.31m +NAP verwacht.

Maatregelen
De gemeente stelt zandzakken beschikbaar voor de bewoners aan de Kade. Verder is het advies om de waterhoogte zelf goed in de gaten te houden. Dan kan op de volgende manieren:

– via de peilschalen bij de waterbus, bij Landvast en aan een meerpaal achter de huizen van de Kade;
– via Radio Rijnmond (96,1 FM op de kabel of 93,4 FM in de ether) en RTV Rijnmond
– via de website van de gemeente Alblasserdam: www.alblasserdam.nl;
– via de landelijke website www.crisis.nl;
– via het twitteraccount van de gemeente Alblasserdam @gemalblasserdam;
– via www.meetadviesdienst.nl.