IMG_8894 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De SGP heeft deze week als eerste van de zes Alblasserdamse politieke partijen haar verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Lijsttrekker Peter Verheij overhandigde vrijdagavond 29 november het exemplaar van het verkiezingsprogramma van SGP Alblasserdam aan Aart Boele. Boele is ruim 16 jaar fractievoorzitter van de SGP en treedt in maart 2014 terug. Peter Verheij is sinds 2010 wethouder van de gemeente Alblasserdam en wil de rol van de SGP in het gemeentebestuur graag voortzetten.

Zowel Boele als Verheij zijn geboren en getogen Alblasserdammers en symboliseren volgens de partij de slogan ‘puur Alblasserdam’ die de SGP uitdraagt bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Speerpunten
De SGP heeft zes speerpunten geformuleerd waar zij zich sterk voor maakt. Bij ieder van de speerpunten zijn concrete acties geformuleerd. De acties die de SGP formuleert zijn mede ontleend aan de inventarisatie van ideeën onder Alblasserdammers en een toets van voorstellen door middel van een enquête op recente markten zoals het Havenfestival.

  1. Bestuur in vertrouwde handen
  2. Optimale samenwerking met inwoners
  3. Een aantrekkelijke gemeente
  4. Een sociale gemeenschap
  5. Een leefbaar en veilig dorp
  6. Een gezond huishoudboekje

Verheij vertelt: “De SGP maakt zich onder andere sterk voor verhoging van de veiligheid in het woongebied en op het bedrijventerrein. De SGP komt daarom met een concrete veiligheidsagenda. Een van de acties daarop is het realiseren van cameratoezicht op de bedrijventerreinen en de ontsluitingswegen. Uit de gehouden enquête bleek dat 70% van de deelnemers dit een prima idee vindt. Ook het blauwalg vrij maken van het Lammetjeswiel – een van de acties voor een leefbaar dorp – kan op steun van ruim 80% rekenen. Verder is de aanpak van de luchtkwaliteit is voor veel Alblasserdammers een belangrijk punt. De SGP maakt zich daar daarom graag sterk voor.”

Videoboodschap en programma
Gelijktijdig met de presentatie van het verkiezingsprogramma lanceert SGP Alblasserdam een tweede videoboodschap van Lijsttrekker Peter Verheij. U kunt deze videoboodschap bekijken door op het filmpje onder dit bericht te klikken. Het complete verkiezingsprogramma treft u hier aan.

In aanloop naar de verkiezingen zullen ook de vijf andere partijen in Alblasserdam hun programma gaan presenteren. Een overzicht hiervan kunt u, als ze gepresenteerd zijn, hier vinden.