De Cyclus aan de Noord in Alblasserdam kunstwerk van Henk van BennekumALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam krijgt een nieuw grond- en vastgoedbeleid. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met de verkoop en verhuur van gemeentelijke gronden en gebouwen en de financiële afwikkeling hierbij. Zakelijkheid en transparantie staan centraal in deze regeling. Het college van B&W heeft op 19 november 2013 deze nieuwe regeling gepresenteerd. Op 17 december 2013 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. 

Duidelijke regels
Onder het motto ‘beheer op orde’ heeft de gemeente de afgelopen jaren gewerkt aan het eenduidig regelen van het gemeentelijk vastgoedbeheer. Hiervoor zijn duidelijke regels gemaakt die voor iedereen gelden. Voor commerciële huurders zal de gemeente een marktconforme prijs rekenen. Maatschappelijke huurders betalen een kostendekkende prijs.

Subsidie
De gemeente streeft met deze regels geen bezuiniging na. De opbrengst van het kostendekkend maken van de huren zal gebruikt worden voor stimulering van (sport)verenigingen in de vorm van subsidie. De verenigingen kunnen met de inzet voor het maatschappelijke doel deze subsidie verdienen. Voor de verdeling van de subsidies voor sportverenigingen stelt de gemeente samen met Sportbelangen Alblasserdam duidelijke criteria op. Daarbij kan gedacht worden aan de inzet voor maatschappelijke doelen en aantallen (jeugd)leden.

Proces
De nieuwe regeling gaat pas in als ook de criteria voor de verdeling van de subsidie zijn vastgesteld. Naar verwachting zal dit eind 2014 plaatsvinden.