IMG_7958 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De meerderheid van de Alblasserdamse gemeenteraad is dinsdagavond 27 november tijdens de gemeenteraadsvergadering akkoord gegaan met de plannen van ondernemer Teus Dekker, om in de polder ter hoogte van Kortland 42 een nieuwe boerderij met stal te bouwen. In de stal wil Dekker ‘excellent limousine vee’ fokken. De oude schuren zullen worden afgebroken. Omdat de plannen afwijken van het bestemmingsplan, was er toestemming nodig van de gemeenteraad en de provincie om daar te mogen bouwen.

Kiezersbedrog
Alleen de D66 stemde tegen de ‘Verklaring van geen bedenking’. Volgens Ramon Pardo (D66) zorgt instemming voor een onwenselijk precedent. Namelijk, dat nog meer initiatiefnemers zich nu kunnen aanmelden met bouwplannen in de polder. “Alle politieke partijen die tijdens de vorige verkiezen hebben gesproken over het niet uitbreiden in het buitengebied, schenden met dit besluit uiteindelijk hun belofte van toen. We hadden liever gezien dat het eerste plan van meneer Dekker door was gegaan. We stemmen daarom tegen het voorstel, maar wensen desondanks meneer Dekker succes met het project,” aldus Pardo.

Buitengebied
Jan-Willem de Leeuw (SGP) reageerde op Pardo door te stellen dat het bij de verkiezingen ging om woningbouw in het buitengebied en niet om een boerderij. “Als je een boerderij bouwt, bouw je die in het buitengebied.”

Niet te juichen
CDA’er Arie van ’t Zelfde deelde mee dat ook zijn fractie, met enige tegenzin, kon instemmen met het voorstel. “Dit zou in de toekomst precedentwerking tot gevolg kúnnen hebben. Een rechter zal een nieuwe aanvraag aan het gelijkheidsbeginsel toetsen. Onze conclusie is dat we collectief niet staan te juichen bij dit plan, maar we stemmen wel in met het voorstel, omdat het goed is dat de bestaande situatie in de bocht bij het Kortland wordt aangepakt en dat nieuwbouw op deze locatie wordt mogelijk gemaakt.” Freek de Gier van de VVD sloot zich bij Van ’t Zelfde aan en zei: “We hopen maar dat het hierbij blijft, want als iemand met een soortgelijk plan komt, hebben we een probleem.”

Geen precedent
Volgens wethouder Veerman kan er geen sprake zijn van precedentwerking, omdat het om een uitzondering gaat. “Dat staat nadrukkelijk in het voorstel. Het gaat hier niet om uitbreiding, maar om vervanging. Het wordt tijd dat deze agrariër aan de slag kan, want de huidige situatie is al een jaren een doorn in het oog.”

2014
Nu de gemeenteraad akkoord is met het plan, is er alleen nog een formeel akkoord van de provincie nodig. Als ook de provincie instemt, kan na de zomer van 2014 begonnen worden met de bouw van de boerderij en stal.

IMG_7958 [Desktop Resolutie]

IMG_7956 [Desktop Resolutie]