gemaalKINDERDIJK – Waterschap Rivierenland is na de regenval van de afgelopen dagen volop bezig om haar gebied ‘droog’ te pompen. De gemalen draaien op volle kracht en de waterpeilen zijn al aan het zakken. De afgelopen dagen zijn tientallen medewerkers dag en nacht bezig geweest om de wateroverlast te beperken. Meerdere watergangen en sloten liepen over in met name de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Medewerkers dienstbaar
In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is het afgelopen weekend de meeste neerslag gevallen, in een etmaal viel daar bijna 80 mm neerslag. Tientallen medewerkers van het waterschap stonden dag en nacht paraat om storingen aan gemalen te verhelpen en indien nodig extra pompen in te zetten. De pomp in Hardinxveld is geplaatst ter hoogte van gemaal ‘Timmer’ en de pomp in Culemborg dichtbij de rioolwaterzuivering. De gemalen draaien op dit moment nog steeds op volle toeren, met name in Kinderdijk. Het duurt nog een week voor de peilen weer op het normale niveau zijn.

Goede voorbereiding
Voorafgaande aan het weekend zorgde het waterschap er al voor dat de waterpeilen aan de lage kant waren, zodat ze voldoende regenwater konden opvangen. De peilbeheerders zagen het slechte weer aankomen en anticipeerden hierop, door water weg te pompen uit de polders. Daarnaast stonden in ieder rayon voldoende medewerkers paraat.

Waterbergingsoevers
Het waterschap heeft in de loop der jaren velen waterbergingsoevers aangelegd of worden nog aangelegd speciaal voor hevige regenbuien. Extra waterberging betekent meer ruimte voor water. Het waterpeil in de sloten komt daardoor niet zo hoog dat er ernstige wateroverlast ontstaat. Ook neemt het waterschap het hele jaar door maatregelen die zorgen voor een snellere en efficiëntere afvoer van regenwater. Deze maatregelen bestaan onder meer uit het aanpassen van gemaalcapaciteit, duikers en het renoveren /automatiseren van stuwen en schuiven.

Automatiseren gemalen
Het waterschap werkt aan het verder automatiseren van stuwen en gemalen. Hierdoor kunnen ze op afstand worden bediend.  Dit scheelt in menskracht en er kan sneller en adequater worden bijgestuurd, bijvoorbeeld in geval van storingen of extreme weersomstandigheden. Zo wordt de kans op wateroverlast kleiner tegen minder maatschappelijke kosten.

Tekst: Waterschap Rivierenland, foto: Wikipedia.