nieuwlandALBLASSERDAM – De twee Alblasserdamse ondernemersverenigingen, Ondernemersvereniging Nieuwland (OVN) en Belangenvereniging Vinkenwaard (BVV) gaan fuseren en per 1-1-2014 verder als een nieuwe belangen/ondernemersvereniging, waarvan de nieuwe naam in het laatste kwartaal van 2013 zal worden bekend gemaakt. De nieuwe vereniging zal zich concentreren op onder meer de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid op de bedrijventerreinen.

Fusie
In 2012 zijn de eerste gesprekken begonnen tussen de besturen van de twee ondernemersverenigingen (OVN en BVV) om te kijken of er aanknopingspunten waren om elkaar te helpen en eventueel aan te vullen. Al snel kwamen de beide besturen tot de conclusie dat een fusie de meest logische keuze was om elkaar te helpen en aan te vullen. Nadat deze keuze was gemaakt, is er een tijdspad en een stappenplan gemaakt om de fusie te realiseren. Halverwege dit jaar is er een werkgroep begonnen om de fusie echt handen en voeten te geven en plan van aanpak op te stellen en dit ten uitvoer te brengen. Het laatste kwartaal van dit jaar zal gebruikt worden om alle noodzakelijke stappen verder te concretiseren. Het streven is om begin 2014 de eerste officiële ledenvergadering van de nieuwe vereniging te kunnen organiseren.

Grensoverschrijdend
De nieuwe vereniging zal gemeentegrensoverschrijdend zijn, dit geldt nu reeds al voor OVN, welke zowel Papendrechtse als Alblasserdamse leden heeft in verband met de ligging van het bedrijventerrein Nieuwland in zowel de Gemeente Papendrecht als Alblasserdam. De nieuwe vereniging zal niet de gemeentegrenzen als afbakening hanteren maar de veel logischere grenzen als snelwegen, woonwijken en waterwegen. Dit zal betekenen dat zowel Alblasserdamse bedrijven als Papendrechtse bedrijven lid kunnen worden van de nieuwe vereniging, mits ze gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Paardenwei, Vinkenwaard, Hoogendijk en Nieuwland of de daaraan grenzende bedrijventerreintjes.

Focus nieuwe vereniging
De focus van de nieuwe vereniging zal komen te liggen op onderwerpen die direct effect hebben op de leden, de bedrijventerreinen en de invloed van de omgeving op beide. Te denken valt onder ander aan de onderwerpen: veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tevens zal de vereniging het aanspreekpunt zijn op een aantal gebieden voor bijvoorbeeld de Gemeentes Papendrecht, Alblasserdam en de Kamer van Koophandel.