20130905_124048 (Kopie)REGIO – De Drechtraad krijgt een veel grotere rol bij de strategische agenda en het regionaal beleid in de zes Drechtstedengemeenten. De maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden hier veel nauwer bij betrokken, dan voorheen het geval was. Dat is deze week op initiatief van de Drechtraad besloten. De Drechtsteden bestaan uit Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Dordrecht.

Voorzitter van de Drechtraad Dhr. Brok is tevreden over de nieuwe kaders van de Drechtstedelijke samenwerking: “Als Drechtsteden zijn wij van mening dat wij met deze nieuwe stappen een antwoord bieden op de uitdagingen van deze tijd. Dat doen we door steeds meer ‘van buiten naar binnen’ te werken. De Drechtraad is inmiddels een volwassen bestuursorgaan, en is er in geslaagd de samenwerking tussen de gemeenten transparanter en duidelijker te maken. Bovendien zoeken we ook veel nadrukkelijker de verbinding met de maatschappelijke partners, die tenslotte de ontwikkeling van het gebied feitelijk realiseren.”

Sterkere positie Drechtraad
Een belangrijke ontwikkeling is de uitbreiding van de rol van de Drechtraad. Waar voorheen het Drechtstedenbestuur een regionaal meerjarenprogramma opstelde, komt er voor de volgende raadsperiode 2014-2018 een politiek/maatschappelijk-gestuurde regionale strategische agenda. De Drechtraad neemt in dat proces een leidende rol en geeft opdracht aan het Drechtstedenbestuur voor de invulling en uitvoering van het beleid. Nieuw is ook dat veel nadrukkelijker gezocht wordt naar een actieve samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Dit actief partnerschap past goed bij de praktische en pragmatische bestuursstijl in de Drechtsteden.

Compact bestuur
De Drechtraad zal ook een grotere rol krijgen in de benoeming van het Drechtstedenbestuur, door functieomschrijvingen en vereiste kwalificaties voor de leden van het Drechtstedenbestuur op te stellen. De keuze van de bestuursleden zal daardoor direct voortvloeien uit de inhoudelijke thema’s uit de strategische agenda.

Heldere bevoegdheden
Belangrijk uitgangspunt bij de samenwerking in de Drechtsteden is de autonomie van de deelnemende gemeenten. Op enkele strategische dossiers hebben de gemeenten hun wettelijke taak overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Op de andere punten van de regionale agenda werken zij in meer of mindere mate samen. In de nieuwe plannen is wordt meer focus aangebracht in de gezamenlijke doelstelling. Hierdoor wordt duidelijker waar de bevoegdheden liggen. Dit wordt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 verder uitgewerkt, en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de nieuwe Drechtraad.