dataplace [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Dataplace, het grootste regionale carrier neutrale datacenter van Nederland, wil graag op haar terrein op het Nieuwland Parc in Alblasserdam een windmolen plaatsen. Het bedrijf gebruikt nu net zo veel stroom als 1796 gezinnen in Alblasserdam.  In mei heeft het bedrijf een principeverzoek ingediend bij de gemeente Alblasserdam voor het plaatsen van een windmolen op haar eigen terrein. De windmolen heeft een ashoogte van 55 meter en heeft een verwachte opbrengst van 600 kW. Dit is volgens Dataplace voldoende om een groot gedeelte van de inmiddels geplaatst ICT apparatuur van stroom te voorzien.

2014
Duurzaamheid is al sinds de oprichting een belangrijk aandachtspunt voor Dataplace. Het datacenter kiest waar mogelijk voor de meest milieuvriendelijke oplossing. “De besparingen kunnen immers groot zijn voor een organisatie waar alles 24 uur per dag doordraait,” vertelt Gerben van der Veen, managing director bij het bedrijf. Dataplace koopt de energie voor stroom, noodstroom en koeling momenteel nog in, maar wil op termijn overstappen op een grotendeels zelfvoorzienende en duurzamere methode. De wens is daarom om in 2014 op het eigen terrein een windmolen te plaatsen. De gemeente Alblasserdam is hier voor de zomer van op de hoogte gebracht en het principeverzoek is momenteel in behandeling bij de gemeente.

Idealen
Gerben van der Veen vertelt: “Het bestemmingsplan staat plaatsing van een windmolen vooralsnog niet toe, maar idealen zijn het waard om voor te vechten. Ook met de gemeente Papendrecht is toenadering gezocht. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zou de toewijzing van een windmolen veel betekenen. Volledig overstappen op windenergie is een utopie, want een netaansluiting blijft noodzakelijk om de stroomvoorziening dag en nacht te garanderen. Maar de beschikking over een windmolen geeft Dataplace wel de mogelijkheid om nog milieuvriendelijker te opereren.”

Dialoog
Van der Veen geeft aan hoe Dataplace de visie op windenergie heeft vormgegeven. Hij is daarbij kritisch op de houding van de gemeenten Papendrecht en Alblasserdam: “Een datacenter verbruikt absoluut gezien veel energie. In relatie tot de toepassing van het outhousen van ICT apparatuur valt het mee maar alles wat je als organisatie kunt realiseren om je carbon footprint te verkleinen moet je serieus onderzoeken. Een windmolen stond al even op ons verlanglijstje en de gemeente Alblasserdam is in mei 2013 schriftelijk op de hoogte gesteld van onze wensen, zowel op tekening als op schrift verwoord door een externe adviseur van DAR Bouwadvies B.V. Wij hopen dat de politiek in gaat zien dat het blijven zoeken naar fossiele brandstoffen ook met prima alternatieven (zoals windenergie) opgelost kan worden. Tot op heden hebben wij nog geen formeel standpunt van de gemeenten mogen ontvangen. Ook toenadering in de vorm van een persoonlijke toelichting blijkt bij de gemeente Papendrecht op dit moment niet mogelijk. Wij zijn gaarne bereid het college en de gemeenteraad te overtuigen van de noodzaak om duurzaam te ondernemen. Ook alternatieven zijn bespreekbaar maar dan moet het wel tot een dialoog kunnen komen. Tot op heden blijft het stilte voor de verkiezingenstorm.”

Kabinet
Het aandeel van duurzame energie in de totale energieconsumptie moet tussen 2013 en 2020 stijgen van 4 naar 14 procent, zo is de wens van het kabinet. Met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties werd in augustus de laatste hand gelegd aan het Energieakkoord. Windmolens bijbouwen en verschillende kolencentrales sluiten vormt één van de uitgangspunten om dit doel te bereiken. Vooral in het bedrijfsleven kunnen in één klap grote stappen worden gezet, omdat de stroomvolumes bij organisaties nu eenmaal hoog zijn. Dataplace verbruikt in 2013 6 miljoen kWh per jaar en dit is hard stijgende. Ter vergelijking: in een gemiddeld huishouden gaat er op jaarbasis 3340 kWh doorheen. Dit houdt in dat Dataplace net zo veel stroom verbruikt als 1796 gezinnen.