IMG_0022 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Bedrijventerrein Nieuwland tussen Papendrecht en Alblasserdam is vanaf heden beter beschermd tegen hoog water. In het afgelopen jaar werd er door aannemer Hak BV uit Alblasserdam hard gewerkt aan de aanleg van een voorlandkering. Een stalen damwand werd geslagen en er werd een nieuwe innovatieve dijksteen op de dijk aangebracht die de golfenergie absorbeert. Maandag 7 oktober ronden de wethouders Peter Verheij (Alblasserdam), Kees Koppenol (Papendrecht) en René Cruijsen van het Waterschap Rivierenland met een officiële handeling de werkzaamheden af.

Gegarandeerd
“Een veilige situatie is nu gegarandeerd,” zo stelt de gemeente Alblasserdam. De toegepaste vorm van steenbekleding, werd ook met succes in het Zeeuwse Stavenisse toegepast. Het testen vond plaats door Deltares en bureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat. Waterschap Rivierenland gaf het akkoord op het op deze manier toepassen van duurzame dijkbekleding volgens de normering die zij hanteert.

2012
De verhoging zorgt er voor dat bedrijven beter beschermd zijn tegen hoog water in de rivier. Begin 2012 stond het water bij het bedrijventerrein zo hoog, dat er aan een evacuatie werd gedacht. Uiteindelijk bleek dit net niet nodig te zijn.  De gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, waterschap Rivierenland en projectontwikkelaar Hak BV werkten gezamenlijk aan het aanpassen van de voorlandkering, de waterhuishouding en de ecologische zone in de als bedrijventerrein ontwikkelde polder Nieuwland. Op zo’n manier dat het voldoet aan de meest actuele eisen en wensen.

Afsluithandeling
De officiële afsluithandeling vindt plaats op 7 oktober 2013 om 15.00 uur op de dijk langs de Noord in Nieuwland Parc. Parkeren en toegang via het terrein tegenover Esro Staal.