molenzichthalALBLASSERDAM – Een deel van de buurt rondom het korfbalveld aan de Groen van Prinstererstraat in Alblasserdam, is helemaal niet blij met de plannen om op het korfbalveld een nieuwe sporthal te bouwen. Deze week zijn omwonenden een handtekeningenactie gestart om de plannen van de hal tegen te houden. Inmiddels zijn er al ruim zestig binnen. Er worden zelfs juridische stappen overwogen. “Deze hal is met een oppervlakte van 3.000 vierkante meter en een nokhoogte van negen meter veel te groot om op een bescheiden sportpark, midden in een woonwijk met laagbouw neer te zetten,” vindt buurtbewoonster Lya van Kralingen die donderdagmiddag met een petitie langs de deuren ging.

Veertien woningen
Het plan is dat woningcorporatie Woonkracht10 de sporthal gaat bouwen op het korfbalveld en dat gymnastiekvereniging KDO en korfbalvereniging CKC Kinderdijk de hal gaan huren. Verder wil de woningcorporatie maximaal veertien woningen en drie appartementen bouwen op de plek van de huidige kantine en het clubgebouw van CKC.

Overlast
Buurtbewoners maken zich met name zorgen om overlast in de wijk. “Het ledental van CKC en KDO samen bedraagt 1100. Dat betekent dat er sprake is van een verdubbeling. Daar komen nog de schoolkinderen en toeschouwers bij. Dat betekent een continue komst van gebruikers en bezoekers op de (brom) fiets en met auto’s. Dit heeft gigantische overlast tot gevolg. Het woongenot van de huidige buurtbewoners zal hevig worden beperkt door zicht op de sporthal, aantasting van de privacy, gebrek aan zonlicht en lawaaioverlast,” vertelt buurtbewoonster Van Kralingen.

Fijnstof
Ze vervolgt: “En wat denk je van de hoeveelheid fijnstof en het milieu? Dat terwijl het sportpark deel uitmaakt van de Groen Long van Alblasserdam. De auto’s moeten gaan parkeren op 117 plaatsen, die voor de huizen aan de Groen van Prinstererstraat aangelegd worden. Dit plan mag gewoon niet doorgaan. Wat ik ook vreemd vind, is dat er zo slecht gecommuniceerd wordt over de bouw. We moeten veel dingen maar via, via horen. Het lijkt wel of ze de bouw stiekem willen doen.”

Altijd eerlijk gecommuniceerd
John de Jong, voorzitter van CKC Kinderdijk vindt die aantijging niet eerlijk. De Jong: “Ik ben zes jaar bezig met dit project. Vanaf het begin af aan is er gecommuniceerd. Er is een klankbordgroep, die we in samenspraak met de buurt hebben opgericht. In die groep zit een persoon die een deel van de wijk vertegenwoordigt en de info weer doorgeeft. Anders moet je honderd brieven rondbrengen. Nogmaals: Wij zijn altijd eerlijk geweest in onze communicatie. Elke stap die we tot nu toe namen, hebben we gecommuniceerd. Ik kan alle brieven en verslagen zo tonen.”

Juridische bijstand
Mevrouw Van Kralingen heeft in korte tijd al 64 handtekeningen opgehaald: “Bijna iedereen in de buurt is tegen de komst van de hal. Slechts een enkeling heeft zijn handtekening niet gezet.” Het is de bedoeling dat de handtekeningen die onder de petitie gezet zijn, aangeboden worden aan de Alblasserdamse politici tijdens een ‘Bijeenkomst Informatie en Opinie'(BIO), die binnenkort wordt gehouden. “We verzoeken de politiek om het plan elders te realiseren. Denk bij ‘elders’ bijvoorbeeld aan sportpark Souburgh. Meerdere omwonenden zullen, indien noodzakelijk, met hulp van juridische bijstand, de bouw van de sporthal trachten te voorkomen,” aldus Van Kralingen.

Begrip
Voorzitter De Jong van CKC vindt het jammer dat de buurt tegen de plannen is. “Uiteraard zitten we hier niet op te wachten, maar het verbaast me eigenlijk ook niet. Ik heb namelijk zeker begrip voor de mensen die er naast wonen. Als ik daar zou wonen zou ik waarschijnlijk ook oppositie voeren. Ik heb alleen een ander belang dan dat van de buurt en dat is dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van een sporthal.”

UPDATE
Wanneer de BIO wordt gehouden is nog niet bekend. Gehoopt wordt dat de bijeenkomst voor het einde van het jaar kan plaatsvinden. De vorige BIO werd afgelast, omdat de plannen nog niet waren getoetst door de belastingdienst. De stichting heeft overleg gevoerd met de belastingdienst over de fiscale inrichting van het proces van bouw tot exploitatie om fiscale risico’s te voorkomen. Dit overleg is gestart met het indienen van een voorstel aan de belastingdienst op 15 april 2013. Op 28 augustus heeft de belastinginspecteur in een gesprek met de Stichting aangegeven dat er nog aanvullende vragen zijn die beantwoord moeten worden, voordat een uitspraak van de belastingdienst mogelijk is. Daarmee werd duidelijk dat besluitvorming in september 2013 door de Raad niet meer mogelijk is. De goedkeuring van de fiscale inrichting is voor het College een randvoorwaarde voor het plan. Formeel heeft de gemeente geen rol in het proces met de belastingdienst. Het is de Stichting die inhoudelijk verantwoordelijk is voor dit proces. Wel wordt vanuit het college druk uitgeoefend op de belastingdienst om tempo te maken. We verwachten als kortst mogelijke termijn dat de belastingdienst op 31 oktober uitspraak zal doen. Als dat lukt, dan zal het plan nog in november aan de Raad voorgelegd worden. Zowel de maatschappelijke partners als het college staan startklaar voor de volgende fase. Als deze termijn niet gehaald wordt, zal het college in november 2013 een standpunt innemen over de laatste mogelijke datum dat het plan nog voorgesteld zal worden aan de Raad. De noodzaak voor de uitbreiding van de binnensportaccommodaties in Alblasserdam is groot en ook de andere sportverenigingen en het onderwijs zijn in afwachting van extra accommodatie. Indien het plan voor een sporthal Molenzicht te lang gaat duren, is een gemeentelijke sportzaal een reële optie.

IMG_3282 (Kopie)