Noordtunnel A15 AlblasserdamALBLASSERDAM – De overheid moet blijven betalen voor de Noordtunnel in Alblasserdam, ook al hebben de investeerders hun geld allang terugverdiend. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in antwoord op Kamervragen van de D66. Volgens de minister is de tol die nu per auto wordt betaald ‘hoog’. “Maar aan deze constructie is nu niets meer te doen, zegt Schultz. De D66 stelde die vragen naar aanleiding van een artikel in het Financiële Dagblad.

2021
De tunnel onder de Noord moest er eind jaren tachtig snel komen, omdat er dagelijks lange files stonden. Omdat de overheid niet veel te besteden had door een crisis, werd de bouw en exploitatie privaat aanbesteed en gebouwd voor 136 miljoen euro. De deal was dat de staat het consortium zou betalen voor elke auto die gebruik maakt van de tunnel onder de rivier de Noord. Doordat er veel meer auto’s gebruik maken van de tunnel, dan in 1987 was berekend, was de tunnel eind 2001 al terugverdiend. De staat moet echter nog zeker tot december 2021 blijven betalen.

Hoog
“Met de toenmalige kennis en ervaring is op 30 december 1988 het contract voor de aanleg, onderhoud en financiering voor de Tunnel onder de Noord voorbereid en ondertekend. De uiteindelijke kosten waren indertijd niet goed te voorzien. Voor de overheid en private investeerders was het de eerste PPS. Er zijn veel risico’s (bouwen, financieren, exploiteren, verkeersontwikkelingen en prijsontwikkelingen) aan de ING overgedragen. Die risico’s worden afgedekt. Achteraf gezien kan gezegd worden dat de prijs voor deze eerste PPS en de gekozen vorm van schaduwtol hoog is, ” schrijft Schultz van Haegen.

De minister benadrukt dat het soort contract dat in 1988 werd afgesloten tegenwoordig niet meer wordt afgesloten.