de plantageALBLASSERDAM – De meerderheid van de gemeenteraad van Alblasserdam gaat volgende week zo goed als zeker instemmen met het beschikbaar stellen van ruim een half miljoen euro voor het herinrichten van het gebied De Plantage in Alblasserdam. Dat bleek dinsdagavond 17 september al tijdens de commissievergadering ‘Grondgebied’. Het is de bedoeling dat De Plantage,  het gebied tussen de kinderboerderij en basisschool Het Palet, het komende jaar een compleet nieuwe inrichting krijgt. Zo worden er, áls de gemeenteraad instemt met het voorstel, een voetbalkooi geplaatst en een nieuwe speeltuin in een (educatief) parkje aangelegd.

Plan
Verder is het de bedoeling dat de H. J. de Haanstraat deels wordt verlegd, zodat er direct naast Het Palet ruimte ontstaat voor uitbreiding van het schoolplein. “Die uitbreiding is hard nodig. Er is nu een speelplaats op het dak van de school, maar er is echt behoefte aan meer ruimte,” vertelde Peter Boermans, onafhankelijk voorzitter van de projectgroep De Plantage. Tot slot zullen er ondergrondse containers worden aangelegd, wordt het trottoir langs het park aan de kant van de Van Eesterensingel verbreed en worden de vlonders en beschoeiingen gerenoveerd. In het totaal is er voor het project 598.300 euro nodig. De herinrichting wordt opgesplitst in drie fases. Voor de uitvoering van de eerste twee fases is 514.000 euro nodig. Volgende week beslist de gemeenteraad of dit geld beschikbaar wordt gesteld.

Chaupeau
De commissieleden van de gemeenteraad complimenteerde dinsdag de projectgroep met de manier van werken. “Een perfect voorbeeld van hoe dit soort projecten aangepakt moeten worden,” vond Jan Lok van de PvdA. “Dit past goed in de nieuwe bestuursstijl. Chapeau!,” zei Arie van ’t Zelfde (CDA). Jan-Willem de Leeuw van de SGP stelde voor om voortaan in dergelijke gevallen zo te werken: “Dit proces kan een voorbeeld zijn voor meerdere ruimtelijke processen.” Het proces kreeg met name zoveel lof, omdat burgers en de andere partijen zoals de school, de kinderboerderij en de Paardenmarkt zo nauw bij het project betrokken zijn geweest, waardoor heldere afspraken gemaakt konden worden.

Veel geld
Ook over het plan waren de meeste partijen tevreden. Over de kosten wat minder. “We zijn wel geschrokken van het kostenplaatje. Dit gaat om veel geld. Of wij dat voor een dergelijk project over hebben, is een vraag die we volgende week zullen beantwoorden,” aldus Ramon Pardo van de D66. Pardo liet verder weten dat hij, voordat hij instemt met het voorstel, eerst nog met omwonenden wil praten over hoe zij de totstandkoming van het project hebben ervaren.

Fair
De vijf andere partijen vinden de kosten ook hoog, maar kunnen tijdens de raadsvergadering van volgende week in principe akkoord gaan met het voorstel. Freek de Gier van de VVD zei: “Het budget is niet gering, maar daar staat tegenover dat het gaat om een complete reconstructie, een mooi plan en een mooie oplossing. Dan zijn wij ook wel zo fair om te zeggen dat het wel wat mag kosten.” Teus Stam (ChristenUnie) stelde: “Het is een groot omvattend plan, waar heel veel geld voor nodig is, maar wij kunnen wat betreft het krediet akkoord gaan.”

Voetbalkooi
Het complete raadsvoorstel is hier te downloaden. De gemeenteraad beslist op 24 september over het voorstel. Bij een akkoord, wordt de voetbalkooi definitief níet bij de Nedersassen geplaatst. In het verleden is dat een voorstel geweest van het college om de voetbalkooi, die eerst in het Van Nesplantsoen stond, bij het Makado te plaatsen. Dit stuitte op veel weerstand in de buurt. Men vreesde overlast. De Jeugdgemeenteraad kwam uiteindelijk met het voorstel om de kooi bij de kinderboerderij te zetten.