IMG_0881 (Kopie)OUD-ALBLAS – De bouw van 33 nieuwe woningen in Oud-Alblas is weer een stap dichterbij. Afgelopen week kwamen de omwonenden van het gemeenschapscentrum Trefpunt bij elkaar om het zogenoemde ‘voorkeursmodel’ te bespreken met wethouder Fatih Özdere, het stedenbouwkundig bureau Terra Incognita en woningcorporatie Tablis Wonen. Het voorkeursmodel is de basis voor de verdere planontwikkeling. In 2016 moeten de eerste woningen er staan.

Planning
Het plan houdt kort gezegd in dat er volgend jaar een nieuw gemeenschapscentrum wordt gebouwd aan de Beemdweg. Het huidige gemeenschapscentrum ‘Trefpunt’ aan de Koningin Wilhelminalaan in Oud-Alblas en achttien omliggende koop -en huurwoningen worden vervolgens in 2015 afgebroken, omdat ze verouderd zijn. Na de afbraak zullen op de vrijgekomen locatie én in de directe omgeving, 33 woningen gebouwd worden. De oplevering van de eerste nieuwbouwwoning wordt half 2016 verwacht. In 2018 moeten alle woningen zijn opgeleverd.

Voorkeursplan
De omwonenden en de huidige huurders / kopers van de woningen die gesloopt gaan worden, kwamen in de afgelopen maanden bijeen om hun voorkeuren voor het nieuwbouwplan kenbaar te maken. Woensdagavond werd het ‘voorkeursplan’ gepresenteerd. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de Oud-Alblassers het dorpse karakter willen behouden. Laagbouw met veel groen heeft de voorkeur. Verder wil men een centrale groene ruimte, oriëntatie op het polderlandschap en behoud van de hoofdwegenstructuur,” vatte Robert Arends van stedenbouwkundig bureau Terra Incognita samen.

Geen woningontwerp
Hoe de woningen er precies uit gaan zien, weet nog niemand. “Er liggen nog geen woningontwerpen. Ook weten we nog niet exact welk materiaal er gebruikt gaat worden. Dat komt allemaal later,” aldus Arends.

Voor je flikker
Hoewel de Oud-Alblassers aan de ene kant blij zijn dat een oudere wijk vernieuwd wordt, zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld over de verkeersdrukte. “Het is nu al hartstikke druk op de Beemdweg. Je mot ’s ochtends eens komen kijken. Ze rijen je zo voor je flikker. Hoe moet dat als het Trefpunt in gebruik is?,” vroeg een bezorgde buurtbewoner onomwonden aan wethouder Özdere. De wethouder antwoordde dat er voorlopig niets aan de weg gedaan wordt. “De Beemdweg is smal, dus mensen moeten soms op elkaar wachten. Dat is niet anders.”

Parkeerplaatsen
Verder werden er vragen gesteld over het parkeerplaatsen. “Waarop is het aantal van 27 parkeervakken bij het Trefpunt gebaseerd? Ik ben toch een beetje bang dat de auto’s in de wijk geparkeerd worden,” stelde Kees Kooyman. Arends antwoordde “Dat aantal is gebaseerd op de landelijke norm die hiervoor staat. We gaan er vanuit dat het er voldoende zijn.”

Verouderd
De herstructurering van Oud-Alblas West is nodig, omdat het gebied verouderd is. Programmamanager Ruben Karel van Tablis Wonen vertelde: “We willen vijftien huur -en drie koopwoningen slopen. We zijn nog met de woningeigenaren in gesprek over welke vergoeding tegenover de sloop staat. Met de huurders hebben we een sociaal plan opgesteld. Zij krijgen een verhuisvergoeding, recht van terugkeer, een wisselwoning en voorrang bij het kiezen van een andere huurwoning.”

Geïnteresseerden kunnen op de website van Tablis Wonen de plannen, kaarten en verslagen downloaden.

IMG_0881 (Kopie)

IMG_0871 (Kopie) IMG_0884 (Kopie)

IMG_0877 (Kopie)