Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft woensdag 11 september een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit van de Omgevingsdienst om de vergunning voor Nedstaal aan te passen. De gemeente is positief over het ontwerp, maar vindt dat een aantal regels nog niet ver genoeg gaat. Zij wil dat de Omgevingsdienst de voorschriften voor onderzoek naar de uitstoot van stoffen naar de lucht aanscherpt.

Dit staat in de zienswijze die de gemeente op 11 september 2013 heeft ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De gemeente heeft de zienswijze mede namens de gemeenten Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht ingediend.

Uitstoot
Wat betreft de uitstoot naar de lucht beperkt het ontwerp zich nu tot onderzoek naar de zogenaamde diffuse uitstoot. De gemeente is van mening dat onderzoek naar alle uitstoot moet worden gedaan en de mogelijkheden om deze zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wil de gemeente ook dat onderzoek wordt gedaan naar de bijdrage van het bedrijf aan de luchtkwaliteit in de omgeving.

Geur
Op het onderdeel geur benadrukt het college dat naast geurhinder ook de samenstelling van de gassen en de mogelijke effecten daarvan op de volksgezondheid van belang zijn. Het college wil daar zo snel mogelijk duidelijkheid over.

Communicatie
Het college van B&W heeft de raad deze week in een brief geïnformeerd over de zienswijze en de lopende trajecten. Op vrijdag 6 september 2013 heeft burgemeester Blase ook gesproken met het actiecomité Asbest-Nedstaal-Nee over de stand van zaken.

Procedure
Op 28 mei 2013 heeft de Omgevingsdienst laten weten dat zij de vergunning van Ruigenhil BV op onderdelen zal aanpassen. Op 7 augustus 2013 heeft de Omgevingsdienst het ontwerp gepubliceerd. Dit gebeurt vooruitlopend op het actualiseren van de gehele vergunning.

Eerder dit jaar heeft de gemeente een zienswijze ingediend op de vergunningaanvraag van Nedstaal om proeven met asbesthoudend schroot te kunnen doen. Deze procedure loopt nog. Naar verwachting zal de Omgevingsdienst voor 1 oktober 2013 een besluit nemen.