IMG_2147 (Kopie)ALBLASSERDAM – Op woensdag 11 september 2013 vindt een informatiebijeenkomst plaats over het rooien van bomen bij het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Het gaat om de bomen in het bosperceel ter hoogte van het fort van de scouting. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum Maasplein aan de Maasstraat te Alblasserdam. Belangstellenden zijn van harte welkom. De gemeente is als eigenaar van bomen in de openbare ruimte bij het Lammetjeswiel wettelijk verplicht controles uit te voeren op kwaliteit.

Bij de controles wordt de boomveiligheid bekeken en eventuele risico’s voor de omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat er bomen gekapt moeten worden om de veiligheid van de wandelaar te kunnen garanderen.

Programma
Tijdens de bijeenkomst worden belangstellenden geïnformeerd over het doel van het rooien van de bomen en om welke bomen het gaat. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De Groene Long en Wouter den Boer Natuurlijk zijn uitgenodigd om vragen over o.a. het behoud van de Groene Long en het ecologisch onderzoek te kunnen beantwoorden.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur      Inloop
19.30 uur      Opening door wethouder Ad Cardon
19.40 uur      Presentatie over rooien van bomen bij ‘t Lammetjeswiel door de heer D. Pruijsen, voorman Buitenruimte
19.50 uur      Ruimte voor vragen
20.30 uur      Afronding