IMG_1759 (Kopie)REGIO – Het ambulancepersoneel in deze regio, Zuid-Holland Zuid, heeft in de eerste helft van 2013 minder mensen met een alcoholvergiftiging behandeld dan in het jaar ervoor. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid die op verzoek van het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?! in kaart zijn gebracht. In het eerste half jaar van 2012 werden 91 mensen door ambulancepersoneel behandeld met als belangrijkste geregistreerd letsel ‘alcoholvergiftiging’. In de eerste helft van 2013 waren dit er 77.

De cijfers van de ambulancedienst hebben betrekking op mensen die ter plaatse eerste hulp hebben gekregen, naar de eerste hulp zijn gebracht of zijn opgenomen in het ziekenhuis. In de meeste leeftijdscategorieën is een daling zichtbaar. Het aantal ‘comazuipers’ is hiermee bijna terug op het niveau van 2007 (toen 72). De 12-19 jarigen zijn met 34% ook dit jaar de leeftijdscategorie waarin zich de meeste ‘comazuipers’ bevinden. In deze groep is wel een lichte daling zichtbaar (van 30 naar 26 gevallen), maar de aantallen zijn te klein om te spreken van een significante daling. Van de behandelde jongeren is 42% een meisje.

Topje van de ijsberg

Anneke Risselada, projectleider van Verzuip jij je Toekomst?!, reageert gereserveerd op de jongste cijfers: “Het is fijn dat er minder mensen voor een alcoholvergiftiging zijn behandeld. Sinds het dieptepunt in 2010 – toen er in de eerste zes maanden maar liefst 109 mensen werden behandeld- zijn er gelukkig ieder jaar minder ‘comazuipers’ in onze regio”. Maar volgens Risselada zijn het er nog steeds te veel. “Zeker als je in je achterhoofd houdt dat de door de ambulancedienst behandelde comazuipers slechts het topje van de ijsberg vormen. De mensen die met een alcoholvergiftiging door een huisarts zijn behandeld -en dus niet door het ambulancepersoneel- zijn niet zichtbaar in deze cijfers.”