Brug - Nedstaal 020ALBLASSERDAM – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft deze week voorschriften toegevoegd aan de vergunning van Ruigenhil Vastgoed B.V, de inrichting waar staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam deel van uitmaakt. Aan de vergunning worden voorschriften toegevoegd met betrekking tot diffuse emissies (uitstoot via dakluiken), geuruitstoot en acceptatie en registratie van afvalstoffen.

Op 23 mei 2013 heeft OZHZ aan Ruigenhil Vastgoed B.V. laten weten, vooruitlopend op een aanvraag voor de revisievergunning, de huidige omgevingsvergunning te willen actualiseren. Vastgesteld is dat in de huidige vergunning geen of onvoldoende voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot diffuse emissies, geuruitstoot en acceptatie- en registratiebeleid van afvalstoffen.

De ontwerpbeschikking waarin deze nieuwe voorschriften zijn opgenomen ligt zes weken ter inzage. Een ieder kan daarover zijn zienswijze inbrengen. Vanaf donderdag 8 augustus tot en met woensdag 18 september 2013 zijn de stukken in te zien bij de omgevingsdienst, op de gemeentehuizen in Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en te raadplegen via www.ozhz.nl

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en hebben OZHZ mandaat gegeven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.