Ophaalbrug haven zuid alblasserdamALBLASSERDAM – De ophaalbrug tussen het Zuiderstek en de Haven van Alblasserdam wordt met ingang van dinsdag 16 juli om 12 uur voor de rest van de dag opengezet. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor fietsers, zij moeten omrijden via het Zuiderstek, de Dam en Haven. Door de warmte zet de brug uit met het risico dat de brug vastloopt en helemaal niet meer open kan. Om de toegang voor boten naar de haven te garanderen, heeft de gemeente gekozen voor deze voorzorgsmaatregel. In principe wordt de brug voorlopig normaal bediend tussen 8 uur ’s ochtends en 12 uur ’s middags.

Mocht er echter aanleiding toe zijn, bij aanhoudende warmte bijvoorbeeld, dan kiest de gemeente ervoor om de brug continue open te laten staan.

Krediet
Problemen met de ophaalbrug zijn al eerder geconstateerd. De gemeenteraad stelde daarom een krediet beschikbaar. Voor het einde van het jaar moet de brug weer naar behoren open en dicht kunnen.

IMG_6594 (Kopie)