Burgemeester Bert Blase van ALblasserdam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Burgemeester Bert Blase van Alblasserdam blijft voorlopig waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. Dit heeft de commissaris van de Koning afgelopen week besproken met de fractievoorzitters van Hardinxveld-Giessendam en daarna voorgelegd aan de raads- en collegeleden van Alblasserdam. De voorzitters van de gemeenteraadsfracties en het college in Alblasserdam tonen begrip voor het verzoek van de fractievoorzitters van de gemeente Hardinxveld-Giessendam om het waarnemerschap van burgemeester Blase in die gemeente te verlengen. Daarom accepteren zij dat dhr. Blase in ieder geval tot de zomer van 2014 burgemeester in beide gemeenten blijft. Dat hebben zij maandagavond 15 juli aan de fractievoorzitters in Hardinxveld-Giessendam laten weten.

Ook de Commissaris van de Koning, dhr. Franssen, hebben zij hiervan op de hoogte gesteld. De fractievoorzitters en het college van Alblasserdam vinden het wel belangrijk dat de taakverdeling tussen de beide gemeenten ongewijzigd blijft. Daarnaast vragen zij extra aandacht voor de situatie rondom de verkiezingen.

De fractievoorzitters van Hardinxveld-Giessendam drongen in het gesprek met de commissaris van de Koning aan op openstelling van de burgemeestersvacature. De commissaris van de Koning vindt het van belang de uitkomsten van het voorgenomen onderzoek naar de bestuurlijke (her)oriëntatie in de regio en de besluitvorming hierover in de gemeenteraden af te wachten. Tot die tijd wordt de vacature niet opengesteld. Hierover verschillen de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters van mening.

Verzoek
De bestuurlijke toekomst in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, waar de gemeente Hardinxveld-Giessendam onder valt, is onzeker. Een commissie gaat onderzoeken hoe de gemeenten in die regio verder moeten. De Commissaris van de Koning wil daarom nu niet op zoek naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester. De fractievoorzitters in Hardinxveld-Giessendam hebben daarop het verzoek aan Alblasserdam gedaan om de huidige situatie, waarin dhr. Blase in beide gemeenten burgemeester is, voort te zetten. Ook de Commissaris van de Koning heeft aan de gemeente Alblasserdam gevraagd of een voortzetting van de waarneming mogelijk is. In de zomer van 2014 moet meer duidelijk zijn over de toekomst van Hardinxveld-Giessendam.

Begrip
De fractievoorzitters van de gemeenteraad en het college van Alblasserdam tonen begrip voor dit verzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, waar burgemeester Blase het afgelopen jaar heeft geholpen bestuurlijke stabiliteit te herstellen. Zij blokkeren een langer waarnemerschap dan ook niet. De situatie zoals hij nu is, levert geen problemen op. De afspraak is dat de burgemeester in Alblasserdam volledig burgemeester is en dus ook bij alle maatschappelijke activiteiten aanwezig is en zich als burgervader opstelt. In Hardinxveld-Giessendam beweegt hij zich voornamelijk op het bestuurlijke terrein. Die taakverdeling mag wat betreft de fractievoorzitters en het college dan ook niet veranderen.

Verkiezingen
De fractievoorzitters en het college vragen speciale aandacht voor de periode rondom de verkiezingen. De burgemeester speelt in die periode een belangrijke rol. Hij is als voorzitter van de raad betrokken bij de opstart van de nieuwe raadsperiode. Als voorzitter van het college moet hij met een nieuw college een team vormen dat Alblasserdam zo goed mogelijk moet gaan besturen. De fractievoorzitters en het college zijn van mening dat de burgemeester de ruimte moet krijgen om daar in Alblasserdam zoveel mogelijk tijd en aandacht aan te geven.

De heer A.B. Blase is sinds november 2009 burgemeester van Alblasserdam. Sinds 17 april 2012 is hij tevens waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam.