PICT0250 (Kopie)ALBLASSERDAM – De bouw van het nieuwe zwembad in Alblasserdam kan elk moment starten. De gemeente Alblasserdam heeft het werk gegund aan bouwonderneming Stout B.V. uit Hardinxveld-Giessendam. Criteria voor gunning waren de prijs en het uitvoeringsplan van de aannemer. In het uitvoeringsplan is onder andere opgenomen hoe de aannemer de overlast in de omgeving en het sportcentrum tijdens de bouw gaat beperken.

Beoordeling
Na een voorselectie op basis van minimumeisen en referentieprojecten, hebben zes aannemers een inschrijving met plan van aanpak ingediend voor de bouw van het zwembad. De plannen zijn individueel beoordeeld door een beoordelingscommissie, bestaande uit de architect, de bedrijfsleider van Sportcentrum Blokweer, een bouwkundig adviseur van de gemeente en de projectleider van de gemeente. De totaalscores hebben in combinatie met de inschrijfsom geleid tot een eindscore. Stout B.V. heeft de beste eindscore en de bouwsom valt binnen de raming. Bovendien voldoet de aannemer aan de voorwaarde voor Social Return on Investment, wat inhoudt dat werklozen, mensen met een beperking en leerlingen van een BBL-opleiding worden ingezet bij het werk.

Waterkwaliteit
De bouw van het nieuwe zwembad vraagt, gezien de bouwkundige- en constructieve opzet, geen specifieke zwembadtechnische kennis. De technische installaties voor zuiver en hygiënisch zwemwater vereisen wel specifieke kennis. Daarom is dit onderdeel onderhands aanbesteed en gegund aan Lotec B.V. uit Eindhoven.

Planning
Stout B.V. zal mogelijk nog voor of tijdens de zomervakantie voorbereidende werkzaamheden treffen. De ingang van het sportcentrum zal gedurende de bouwperiode worden verplaatst naar de Esdoornlaan en er worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Na de zomervakantie starten de heiwerkzaamheden. De gemeente en de aannemer zullen op maandag 2 september tijdens een informatiebijeenkomst omwonenden informeren over de uitvoering. Het bestaande zwembad blijft in bedrijf tot de oplevering van het nieuwe bad, gepland in het derde kwartaal 2014. Overigens is het zwembad wegens onderhoud en voorbereidingen voor het nieuwe bad van 5 augustus tot en met 1 september gesloten. Op 30 augustus is het zwembad wel geopend voor Jeugdland.

Basisvoorziening
Het huidige zwembad aan de Esdoornlaan is aan vervanging toe. De gemeente vindt het belangrijk om te investeren in een nieuw zwembad in Alblasserdam. Met het 2521-concept van de Nederlandse zwembond (KNZB) komt er een basisvoorziening voor verenigingen, leren zwemmen en recreatief zwemmen. Meer informatie staat op www.alblasserdam.nl/zwembad.