gemeenteraad in MFC MaaspleinALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft deze week unaniem ingestemd met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan “Brede School Mesdaglaan”. De bouw van de nieuwe brede school, op de plaats van het voormalige gebouw van Het Palet, is daarmee weer een grote stap dichterbij. Het te bouwen pand wordt de nieuwe hoofdlocatie van de Ds. Joannes Beukelmanschool. Verder worden in het gebouw de peuteropvang van Stichting Peuterspeelzaal Kiekeboe en de dagopvang voor gehandicapten van Stichting Adullam gevestigd.

Snel bouwen
De afgelopen weken voerden de omwonenden en de ontwikkelende partijen nog stevige onderhandelingsgesprekken met elkaar. Schooldirecteur Huib van de Weteringh noemde het een constructief overleg, dat heeft geresulteerd in afspraken en overeenkomsten tussen de brede school en de buurtbewoners. “Dat stemt ons tot blijdschap.” Net voor de beslissing van de gemeenteraad zei Van de Weteringh: “Als u het bestemmingsplan goedkeurt, hopen we dat de bouw van deze prachtige school snel kan beginnen.”

Zekerheid
De buurtbewoners die de Stichting Planontwikkeling Mesdaglaan (SPM) oprichtten, hadden nog wel vraagtekens bij een aantal punten. Zij vroegen de wethouder om duidelijkheid op onderwerpen als parkeren in de wijk. Mevrouw Donkervoort van de SPM vroeg om zekerheid en duidelijkheid. “Omwonenden vragen om zekerheid ten aanzien van de plantontwikkeling. Wat krijgen ze? Op korte termijn een schriftelijke reactie van het college. Daar hebben zij kort gezegd niets aan, want de besluitvorming is vandaag. De partijen van de brede school en SPM hebben elkaar gevonden. Ik hoop van harte dat het college door dit betoog geroepen voelt vanavond nog iets met ons mee te bewegen.”

PvdA en D66
En dat deed het college. Wethouder Verheij ging in op de voorgelegde punten. Vervolgens gaven de zes politieke partijen hun mening over het voorstel dat op tafel lag. Leo Verwoert van de PvdA bedankte voor alle inzet van de betrokken partijen en zei er voorstander van te zijn om zo snel mogelijk door te gaan met het ontwikkelen van de school. De D66 bij monde van Michael van der Plaat zei verheugd te zijn dat het (lange) proces toch positief is afgesloten met een goed gesprek met de betrokken partijen. Wel vroeg hij zich af hoe er ‘gemonitord’ wordt en wat er gedaan wordt als er problemen ontstaan.

Betrokkenheid
VVD’er Herman Verweij sprak ook zijn waardering uit over de betrokkenheid vanuit de buurt. “Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat bewoners zelf een architect in de hand namen om te zien hoe de brede school gerealiseerd kan worden. De betrokkenheid in de buurt is enorm. Alles overziend kunnen wij instemmen met de stukken die voorliggen.”

Mijlpaal
SGP-raadslid Jan-Willem de Leeuw sloot met zijn reactie aan op die van Verweij. “Het gaat om een heel belangrijk besluit. Dit is wat ons betreft een mijlpaal te noemen. Het wordt hoogtijd dat de school gebouwd gaat worden. We zijn blij dat de betrokken partijen zich van de goede kant hebben laten zien. Ze zijn nog niet overal uitgekomen, maar dat hoort bij onderhandelen.”

Bestuursstijl
De ChristenUnie stemde ook in met het voorstel. Fractievoorzitter Arjan Zwaan dankte de wethouder en andere betrokkenen voor hun inzet. Wel vroeg Zwaan aandacht voor de manier waarop er soms is gecommuniceerd. Niet iedereen was daar tevreden over. Zwaan stelde voor om het verloop van het project in september tegen het licht te houden. “Laten we dan de bestuursstijl bespreken en laten we dan eens bekijken wat we twee jaar geleden van plan waren en hoe zich dat verhoudt met hoe het nu is en hoe het is gegaan.”

CDA
Tot slot stelde Jacco Wesselius van het CDA blij te zijn dat er een compromis is bereikt. Wel ziet hij graag dat afspraken duidelijk worden vastgelegd. “Zodat het voor ons en het nageslacht duidelijk is.”

Voedingsgebied
Wethouder Peter Verheij is blij dat de raad unaniem met het voorstel heeft ingestemd. Hij sprak de hoop uit dat ook de voorziene problemen met onder meer het parkeren opgelost kunnen worden. “Dit proces heeft aangetoond dat de sleutel bij de ontwikkelende partijen en bewoners ligt. Ik hoop dat zij goeie buren met elkaar zijn en blijven. De school ligt prima in het voedingsgebied van de school. Veel kinderen kunnen met de fiets of lopend naar school. Het zou mooi zijn als school ook een verkeersprogramma zoals School op Seef gaat volgen.”

Drie miljoen
Voor de nieuwbouw is een bedrag van drie miljoen euro uitgetrokken. Nieuwbouw is nodig, omdat de huidige huisvesting aan de Lelsstraat te klein is en niet meer voldoet aan eisen van deze tijd. De gemeente gaat een nieuwe bestemming zoeken voor dit gebouw, dat monumentale waarde heeft en karakteristiek is voor Alblasserdam. Mogelijk worden in het pand woningen voor senioren gevestigd. De Beukelmanschool, locatie Weverstraat, blijft op de huidige locatie.