Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De bewoners van de Ruigenhil, de Dam en de Oranjestraat in Alblasserdam hebben afgelopen zaterdag een gesprek gevoerd met burgemeester Bert Blase over onder meer de stankoverlast van Nedstaal. Ook de uitstoot van fijn stof en de aanvraag voor het verwerken van asbesthoudend staalschroot werd uitvoerig besproken. Bewoners hadden ruim 130 protestbrieven ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ). Behalve de ‘hinderlijkheid’ van de stank, willen bewoners weten of die geur niet slecht is voor de gezondheid. Er wordt een buurtcommissie opgericht.

Veiligheid
“Het werd een geanimeerd gesprek in de schuur van een van de bewoners aan de Ruigenhil. Bewoners realiseren zich dat bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar willen ook dat de veiligheid van omwonenden en werknemers wordt gegarandeerd,” blikt opbouwwerker Hanneke Dikowski terug.

Buurtcommissie
Aan het eind van het gesprek werd besloten dat bewoners zich gaan organiseren in een buurtcommissie om  op die manier een gesprekspartner te worden voor Nedstaal. De buurtcommissie kan rekenen op ondersteuning door de Stichting Welzijn Alblasserdam. De burgemeester wil graag zorgen dat er direct contact ontstaat tussen deze buurtcommissie en Nedstaal.

Geen bevoegd gezag
Burgemeester Blase kent de stank. Niet alleen verneemt hij de klachten hierover; regelmatig rijdt hij op zijn fiets naar het gemeentehuis en passeert hij  het bedrijf en neemt hij ook de penetrante lucht waar. De gemeente is echter niet de organisatie die de bevoegdheid heeft  om dit euvel op te lossen. Die verantwoordelijkheid ligt bij Nedstaal en de OZHZ. De gemeente wendt  echter wel haar positie aan om de zaak te bepleiten bij de bevoegde instanties.