kopje thee gemeente Alblasserdam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De SGP en ChristenUnie hebben afgelopen week bij het college van burgemeester en wethouders aandacht gevraagd voor algemene omgangsvormen. “We kijken allemaal wel eens op sites als Alblasserdamsnieuws.nl. De reacties onder de artikelen getuigen niet altijd van een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat vinden wij als ChristenUnie bijzonder jammer,” aldus Teus Stam van de ChristenUnie tijdens de algemene beschouwingen.

Onbillijk bejegend
Ook de SGP sprak de bezorgdheid over de omgangsvormen uit. SGP’er Aart Boele zei: “Wij fronsen ook onze wenkbrauwen als we kijken naar de omgangsvormen in de relaties bestuur-burger en burgers onderling. Wie kennis neemt van de reacties vanuit de burgerij op gemeentelijke thema’s op een site als Alblasserdamsnieuws.nl, krijgt een weinig verheffend beeld voorgeschoteld. En niet zelden worden gemeentelijke bestuurders daarbij fanatiek onbillijk bejegend.”

Guur
Verder gaf Boele aan bezorgd te zijn over het ‘gure seculiere klimaat’ waarin het debat in de landelijke politiek terecht is gekomen: “Te denken valt bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de openstelling van winkels op zondag.”

Bestuurkunst
Boele sprak de hoop uit dat Alblasserdam de kunst van besturen nooit zal verleren. “In Alblasserdam hebben we vanuit het verleden geleerd met elkaar rekening te houden en elkaar ruimte te gunnen. Groepen burgers, die soms zeer uiteenlopende levensbeschouwelijke opvattingen hebben, kunnen zo samenleven en samen gemeente zijn.  De kunst van het besturen is, ruimte te geven en te laten aan minderheden met diepgewortelde overtuigingen, die niet stroken met de mainstream. Die kunst is politiek Den Haag niet meer machtig, zo lijkt het soms. Wij hopen ondertussen dat wij die kunst hier in onze gemeente nooit verleren,” aldus Boele.