001_dd24042009IHC [Desktop Resolutie]KINDERDIJK – Investeringsmaatschappij Indofin Group, eigendom van de familie De Bruin, heeft een meerderheidsaandeel van 62% verworven in IHC Merwede. Naast Indofin zijn Rabo Capital (10%) en management en personeel (28%) de overige aandeelhouders. Indofin heeft het meerderheidsaandeel verkregen door van beide andere aandeelhouders een deel van hun belang in IHC Merwede over te nemen. Indofin Chairman Cees de Bruin: “Wij zijn al acht jaar aandeelhouder van dit mooie bedrijf en onderschrijven de ingezette koers, die zijn vruchten blijft afwerpen. Wij investeren voor de lange termijn in ondernemingen met groeipotentie en zijn dan ook overtuigd van de gezonde toekomst die IHC Merwede, waar ik ooit zelf werkzaam was, tegemoet gaat.”

Voor Rabo Capital is het doel bereikt. “In 2005 zijn wij ingestapt om IHC Merwede als oer-Hollands bedrijf te ondersteunen na de afsplitsing van IHC Caland”, aldus Sipko Schat, lid van de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland. “Tot onze grote voldoening heeft IHC Merwede een uitstekende concurrentiepositie en is het bedrijf kerngezond. Voor ons hét moment om het stokje over te dragen. Tegelijkertijd blijven wij betrokken bij de onderneming als aandeelhouder en financier.”

Goof Hamers, president-directeur van IHC Merwede, juicht de aandelenoverdracht toe. “Indofin is een strategische investeerder met een duidelijke lange termijn visie. Met deze nieuwe aandeelhoudersstructuur beschikt IHC Merwede over nog meer slagkracht om haar positie in zowel de bestaande bagger- en offshoremarkten, als in de nieuwe markten renewable energy en natte mijnbouw, verder te versterken.” De Ondernemingsraad van IHC Merwede heeft een positief advies uitgebracht over de herschikking van het aandelenkapitaal.