raadsvergadering Alblasserdam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De VVD beschuldigt het college van burgemeester en wethouder van Alblasserdam van misleidende communicatie. De liberalen vinden dat het college (deels) onterecht goede sier heeft willen maken met de jaarrekening. Ook de PvdA was ontevreden over de presentatiemanier van het college. Dat bleek deze week tijdens de algemene beschouwingen van die jaarrekening. Wethouder Peter Verheij ontkent de aantijgingen.

Goede sier?
Catharina Leeuwis van de VVD sprak het college al vaker aan op wat zij vindt ‘misleidende communicatie’. Leeuwis: “Het is niet de eerste keer dat wij de vinger bij dit soort misleidende communicatie leggen, maar een terugkerend thema. We zouden volgens het persbericht van het college twee miljoen euro over hebben. De werkelijkheid is, dat we anderhalf miljoen niet hebben uitgegeven voor zaken die we zouden doen en dat alsnog in 2013 gaan doen. En die extra 0,5 miljoen komt van een restant subsidie voor het ruimen van explosieven. Waarom wil het college goede sier maken met een zogenaamd overschot van twee miljoen terwijl in deze tijd een overschot van vijf ton ook al heel goed is?,” vroeg de VVD’er zich af.

Moeite met presentatie
De PvdA was het met de VVD eens. Fractieleider Rinus van Lavieren zei: “De PvdA is zeer tevreden met het positieve resultaat van de jaarrekening. Met de presentatie hiervan  hebben we de grootste moeite. Diverse inwoners hebben al voorstellen gedaan wat er met dit geld moet gebeuren. Gaarne wat duidelijker presenteren.”

Geen hoera-verhaal
Wethouder Peter Verheij (financiën)  reageerde namens het college met: “We willen niet onnodig goede sier maken, maar de feiten presenteren zoals ze zijn. Het is absoluut niet alleen een hoera-verhaal, want het heeft links en rechts wel pijn gedaan. Dat hebben we zo duidelijk mogelijk in het persbericht vermeld. Ik heb zelfs een journalist onmiddellijk op de vingers getikt, toen hij het waagde om als kop boven het artikel te zetten dat er twee miljoen over was. Zo zit het gewoon niet in elkaar en we hechten er als college aan om de informatie goed te communiceren. Ook als het anders wordt opgevat.”

Dankbaarheid
Overigens waren alle fracties goed te spreken over de gepresenteerde jaarrekening. Het CDA zei: College en gemeenteraad hebben samen het schip recht gehouden, terwijl de storm toch op volle kracht waait.” De SGP bij monde van Aart Boele stelde: “Om maar meteen klare wijn te schenken: het opmaken van die balans is voor de SGP-fractie een opbeurende bezigheid. Wij komen tot de slotsom, dat het bestuur van onze gemeente in de achterliggende jaren daadkracht en slagvaardigheid heeft laten zien: de bestuurlijke en financiële crisis van weleer ligt ver achter ons! Ook stellen we vast, dat dit college veel werk heeft gemaakt van de uitvoering van z’n eigen programma. Spoedig zal het dat met een slotakkoord bezegelen. En dat mag temeer opmerkelijk heten, als we daarbij in ogenschouw nemen, dat dit herstel zich ontwikkelde in een economisch zwaar getij. Het stemt mijn fractie tot dankbaarheid.”

Via deze pagina kunt u alle inbrengen van de zes politieke partijen in Alblasserdam teruglezen.