tweemaster nieuw-lekkerlandNIEUW-LEKKERLAND – Het oude gebouw van basisschool De Tweemaster in Nieuw-Lekkerland maakt plaats voor twaalf nieuwe woningen. De huizen worden in collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld en gebouwd door de kopersvereniging CPO Tweemaster. Woensdag 26 juni tekenden de vereniging en wethouder Dirk Heijkoop van de gemeente Molenwaard een samenwerkingsovereenkomst en de overeenkomsten tot aan- en verkoop van woningbouwgrond.

Planning
De Tweemaster is één van de voormalige schoollocaties in Nieuw-Lekkerland, die zijn vrijgekomen na de ingebruikname van de Brede School. Na de zomervakantie start de vereniging met het bouwrijp maken van het terrein. Het schoolgebouw wordt gesloopt en het terrein wordt opgehoogd. In januari 2014 kan daadwerkelijk worden begonnen met de bouw.

Verpauperen
Projectwethouder Dirk Heijkoop constateert tevreden dat er met de ondertekening een belangrijke stap wordt gezet richting de daadwerkelijke bouw van woningen op de locatie Tweemaster. ‘Dit is hard nodig, want het schoolterrein is behoorlijk aan het verpauperen met alle ongewenste situaties die dit met zich meebrengt. De buurt verdient een betere oplossing en die komt nu gelukkig steeds dichterbij.’

Eerste paal
Pieter Leenman, voorzitter van de kopersvereniging, is ook blij met de ondertekening. ‘Onze financiering kan nu rond komen en we gaan de aannemer definitief opdracht geven, zodat volgende jaar de eerste paal de grond in kan’.

Vereniging
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) betekent dat een groep toekomstige bewoners samen een vereniging vormt. De vereniging koopt een stuk grond om er woningen op te bouwen voor de leden. De toekomstige eigenaren van de cpo-woningen Tweemaster hebben zich verenigd in een kopersvereniging.