klokradio 20 jaar 3590 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Als het aan de gemeenteraden van Alblasserdam en Molenwaard ligt, wordt Klokradio de komende vijf jaar weer dé omroep lokale publieke media-instelling voor de beide gemeenten. Dat beslisten de beide gemeenteraden dinsdagavond 25 juni. In Molenwaard kon gekozen worden tussen Merwe RTV en Klokradio, in Alblasserdam lag alleen een aanvraag van Klokradio op tafel. Zowel in Alblasserdam als in Molenwaard gingen de raadsleden unaniem akkoord met het voorstel.

Op grond van de mediawet 2008 werden de gemeenteraden gevraagd om een advies uit te brengen of Klokradio voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Klokradio heeft namelijk aan het Commissariaat voor de Media gevraagd om aangewezen te worden al lokale omroep voor Molenwaard en Alblasserdam. Hiervoor was een positief advies van de gemeenteraden voor nodig. Omdat ook Merwe RTV een aanvraag had ingediend bij de nieuwe gemeente Molenwaard, moest er gekozen worden.

Subsidie
Klokradio krijgt, als het Commissariaat voor de Media, meegaat in het advies, net als voorgaande jaren, jaarlijks een financiële bijdrage vanuit het rijk.